lponet-hairiotiedotteet

Störningsmeddelanden

På denna sida informerar vi om störningar i våra tjänster. Om det förekommer störningar, som inte finns på denna sida eller i serviceavbrottsmeddelandena, lämna åt oss en störningsanmälan.

Aktuellt, Hairiotiedotteet, Störningsmeddelanden, Uutiset

Uppdatering 14.7. kl. 14.25: Man kan skicka e-post från Sulo-e-posten normalt igen.   Störningsmeddelande 14.7. kl. 14.00: Det lyckas inte att skicka e-post för tillfället. Felet utreds. Vi beklagar störningen.

Läs mera
Hairiotiedotteet, Störningsmeddelanden

Uppdatering: Kabeln reparerades och förbindelserna började fungera normalt 13.7. kl. 16.30.   Störningsmeddelande 12.7. kl. 14.15: Bredbands- och kabel-tv-förbindelserna är nere i Lovisa på Mariegatan 22 p.g.a. kabelskada. Uppskattning om...

Läs mera
Aktuellt, Hairiotiedotteet, Störningsmeddelanden

Uppdatering kl. 9.53: Felet har åtgärdats och förbindelserna fungerar igen normalt. Störningsmeddelande 11.7. kl. 8.30: Bredbandsförbindelserna är nere på Rådmansgatan 8 p.g.a. apparatfel. Kabel-tv:n fungerar normalt. Felet repareras som bäst....

Läs mera
Störningsmeddelanden

Uppatering kl. 12.00: Felet är åtgärdat och kabel-tv-nätets kanaler fungerar igen normalt.   Störningsmeddelande kl. 11.30: Det fattas flera kanaler från kabel-tv-nätet för tillfället. Tjänsteerbjudaren utreder felet som bäst. Vi...

Läs mera
Aktuellt, Hairiotiedotteet, Störningsmeddelanden, Uutiset

I skickandet av Sulo e-post har det förekommit problem, som har berott på Googles striktare datasäkerhetskrav. Man kan skicka Sulo e-post även i fortsättningen till vilken som helst e-postadress, bara...

Läs mera