Hur dras fiberkabeln in till egnahemshuset?

Vår nätplanerare är i kontakt med fiberanslutningens beställare för att gå igenom hur det lönar sig att dra fiberkabeln in till huset. I allmänhet grävs kabeln in i marken på tomtområdet, men kabeln kan även dras luftvägen till husets vägg. Om det finns ett färdigt rör i marken, kan detta utnyttjas i mån av möjlighet. Grävningen på tomtområdet ingår inte i installationsavgiften, men man kan beställa arbetet av LPOnet mot skild betalning. Tomtägaren kan även själv gräva kabeln i marken (i 50-70 cm:s djup och i 50 mm:s skyddsrör). Kabeln dras in till husets tekniska utrymme eller annan central plats, beroende på fastigheten.