Jag har en fiberterminal med WiFi och dessutom ett eget skilt WiFi-nät – bör fiberterminalens WiFi stängas av?

Fiberteminalens inbyggda WiFi kan ibland störa eller försvaga det andra WiFi-nätet. Om du vill, kan du begära att WiFi:n i fiberterminalen stängs av. Du kan inte stänga av fiberterminalens WiFi själv, utan detta görs av LPOnet. Kontakta i detta fall vår kundbetjäning.