Jag vill sälja LPOnet Osk Anl:s andel. Hur ska jag gå tillväga?

Du kan sälja anden på den privata marknaden. Säljkanaler är t.ex. lokaltidningarnas köp- och säljspalter, butikernas anslagstavlor, Facebook och andra internets säljkanaler.