När hålls andelsstämman?

LPOnets årliga andelsstämma hålls på våren. Möteskallelsen publiceras ett par veckor innan mötet i lokaltidningarna samt på LPOnets nätsidor. Alla medlemmar är välkomna på mötet. Man bör anmäla sig till mötet i förhand, enligt anvisningarna i möteskallelsen.