Vad är optisk fiber?

Optisk fiber är mycket tunt fibermaterial tillverkat av glas eller plast (t.ex. akrylplast), vars uppgift är att leda ljus. Fiber är modern telekommunikationsteknik, där information så som internet- och tv-innehåll överförs via optisk fiberkabel med ljusets hastighet. Ljusets frekvens räknas i hundratals terahertz. Som teknik är optisk fiber överlägsen beträffande dataöverföringskapacitet.