Vad behöver jag fiber till, när 5G kommer – och senare kanske 6G?

Tillväxten i datamängden är enorm, och därför behövs fiberförbindelser. Dataöverföringskapaciteten i fiber är nästan gränslös, och den kommer att övervinna även framtidens 6G och 7G. Fiber är en högklassig teknologilösning, som inte föråldras ens efter årtionden – fiber är helt enkelt det bästa valet för egnahemshus. Det lönar sig att tänka på fiber som en investering i bostaden, och komma ihåg i kostnadsberäkningen, att anslutningens värde varar länge – med samma anslutning klarar du dig följande 50 år!

Fiber är en investering för framtiden. Med hjälp av fiber är du redo, när framtidens tjänster utvecklas. Datamängderna ökar hela tiden och framtidens teknologier ställer allt större krav på hemmens förbindelser. I fiberhemmet behöver du inte sörja över dessa saker, utan ditt hem klarar av de ständiga förnyelserna i tv- och videotjänsterna, funktionerna i smarta hem, distansjobb samt nya sjukvårdstjänster med distans- och videoförbindelser.