Var installeras fiberterminalen?

Fiberterminalen är en centralenhet, vi vilken de beställda tjänsterna kommer till fastigheten. Fiberterminalen installeras i egnahemshus till husets tekniska utrymme eller till någon annan central plats. I husbolag installeras fiberterminalen ofta i lägenhetens vardagsrum nära televisionen. Det finns olika modeller på fiberterminalerna och den i bruk varande modellen beror på det beställda tjänstepaketet. Apparaten är ungefär lika stort som ett vanligt modem. Fiberterminalen är LPOnets egendom och LPOnet ansvarar även för apparatens underhåll.