Tjänster till företag

lponet

LPOnet är en pålitlig kumpan för företag

 

Vi har ett stort utbud teletjänster både till mindre och större företag. Som en lokal aktör känner vi bra till våra kunders behov och vi hjälper till att välja de rätta lösningarna. Vi är en bekant och trygg kumpan, som du kan lita på även i problemsituationer – hjälpen finns alltid nära.

Undersökning visar att våra företagskunder är nöjda

 

Vi undersöker regelbundet kundnöjdheten. Enligt den nyaste kundnöjdhetsundersökningen (2018), som utfördes av Taloustutkimus, är våra företagskunder villiga att rekommendera oss. NPS-talet (Net Promoter Score) är 39, vilket är nästan dubbelt bättre än på servicebranschen i medeltal.

EverTech Oy i Borgå valde teletjänsterna av LPOnet

 

EverTech Oy, som erbjuder molntjänster, valde LPOnets fiberförbindelser till sin maskinsal. EverCloud-tjänsterna produceras i fartygscontainrars i Tolkis, Borgå, var servrarna är belägna. Se videon nedan.

EverTech Oy i Borgå

producerar molntjänster

LPOnet utvaldes till teleförbindelseleverantör

Ta kontakt, så fixar vi ditt företags teletjänster i skick på en gång!

TA KONTAKT