tietoturva

Dataskydd

Är dataskyddet i skick och virusskyddet uppdaterat i ditt företag?

 

Brottslingar hittar hela tiden på nya sätt att bryta sig in i företagens datasystem. Det är oerhört viktigt, att sköta om de egna apparaternas och förbindelsernas trygghet. Lyckligtvis finns det olika sätta att skydda sig mot dataskyddsattacker och virus.

 

Vi kan erbjuda ditt företag brandmurstjänster, säkerhetskopieringstjänster och F-Secures skyddspaket.

Brandmurstjänst

 

Brandmurstjänsten skyddar företagets nät mot dataskyddsattacker som kommer utifrån. Tjänsten innehåller brandmursapparatur, VPN-program och manövrering av dessa för din företags del.

 

I tjänsten ingår dessutom möjligheten att använda ett VPN-arbetsstationsprogram, med vilket distansförbindelse till företagets interna nät kan bildas tryggt t.ex. vid distansjobb.

Säkerhetskopiering

 

 

Säkerhetskopiering av datorer

 

Skydda företagsdatorernas viktiga information med den lättanvända och automatiska säkerhetskopieringstjänsten. Nexetic Shield Backup är en inhemsk molntjänst för säkerhetskopiering och återhämtning av filer. Tjänsten skyddar företagets arbetsstationer kostnadseffektivt utan apparatanskaffningar i fall apparaten går sönder eller attackeras av virus eller skadeprogram. Uppgifterna tryggas kontinuerligt och automatiskt, och förvaras tryggt i finska servrar.

 

 

Säkerhetskopiering av Microsoft 365 molntjänster

 

Det lönar sig även att skydda företagsuppgifter, som finns i molntjänster. Microsoft 365 -tjänsten innehåller inte säkerhetskopiering av filer, utan endast skräpkorg och versionshistoria för en begränsad tid. I Microsoft 365 säkerhetstjänsten kopieras uppgifterna enkelt, tryggt och automatiskt, och filerna kan vid behov återhämtas omedelbart.

 

Varför bör man säkerställa även uppgifterna i Microsoft 365?

 

När uppgifterna överförs till molnet, är många organisationer omedvetna om, att de fortfarande är ansvariga för sina uppgifter, oberoende var uppgifterna befinner sig. Utpressningsskadeprogram kan attackera även dina uppgifter i molntjänsten. En allmännare risk är dock mänskliga misstag, som arbetarna gör: användaren kan i misstag radera filer eller göra icke önskade ändringar i delade filer, varmed viktig information kan försvinna. Via säkerhetstjänsten får du uppgifter behändigt laddat ner även under serviceavbrott.