LPOnet ICT-TJÄNSTER TILL FÖRETAG

Den lokala betjänar dig och ditt företag bättre

Förbindelser - internet & tal

Funktionssäker fiberförbindelse ända in till fastigheten – företagsfibern kan köpas eller hyras. Flexibla telefonväxelsystem och enskilda anslutningar.

Dataskydd

Säkerhet i den dagliga ICT-verksamheten. WithSecure™, backup-tjänster och brandmurstjänster ger det bästa skyddet för apparater och förbindelser.

online-stöd

ICT-stöd & utbildning

Vi hjälper till vid ICT-problem och erbjuder skräddarsydd utbildning. Från Teamviewer-logon kommer du direkt till ICT-distansstödets verktyg för avtalskunder.

Molntjänster & program

Arbetsredskap för effektivt arbete. Microsoft 365 -applikationerna kan användas tryggt var som helst med datorer och mobilapparater.

Apparater - anskaffning & leasing

Funktionssäkerhet till din business. Företagets apparater alltid à jour, antingen som engångsanskaffning eller med apparat-leasing.

Hemsidor & intranet

Moderna och säljande WordPress-hemsidor för företag. Vi förverkligar hemsidor, med vilka du presenterar dina tjänster och produkter på ett stiligt sätt. SharePoint intranet-lösningar för flexibel informationshantering.

LPOnet betjänar företag bättre i alla ICT-ärenden

Vi är en fibernätsoperatör med lång erfarenhet. Vi levererar moderna ICT-tjänster till företag i alla storleksklasser.  Vi fungerar i Östnyland i Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Askola och Sibbo.  Som ett kundägt företag är de lokala företagen och företagarna allra viktigaste för oss, vilket även syns i kundnöjdheten. Våra kunder rekommenderar oss nästan tre gånger oftare än i tjänstebranschen i allmänhet – NPS 59 (Taloustutkimus Oy, kundnöjdhetsundersökning 2022).

0
NPS (2022)

Så här säkerställer vi den bästa lösningen just till ditt företag

1. Kartläggning

Avgiftsfri kartläggning av behov tillsammans med kunden.

2. Offert

Genomgång av offerten tillsammans.

3. Leverans

Leverans till kunden.

4. Uppföljning

Uppföljning och uppehälle.

Lämna ringbud eller ta kontakt