Dataskyddsbeskrivningar

 

I dataskyddsbeskrivningarna definieras hur LPOnet hanterar kundernas personuppgifter, till vad uppgifterna kan användas och vad registren kan innehålla.

 

LPOnets dataskyddsbeskrivning på medlemsregistret

LPOnets dataskyddsbeskrivning på direktmarknadsföringsregistret

LPOnets dataskyddsbeskrivning på medlemsregistret

 

 

Begäran om kontroll av registeruppgifter

 

Enligt personuppgiftslagen 26 § har var och en rätt att kontrollera sina uppgifter som har sparats i ett personregister. Om du vill veta vilka uppgifter som har sparats om dig i registret, fyll i blanketten och hämta det personligen till LPOnets kundbetjäning. Ta med dig ID-bevis, körkort eller pass, så att vi kan kontrollera din identitet.

 

Blanketten på kontroll av registeruppgifter

 

 

Yrkan på rättelse av registeruppgifter

 

Enligt personuppgiftslagen 29 § skall den registeransvariga utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta eller komplettera en felaktig personuppgift i personregistret.

 

Blanketten på rättelse av registeruppgifter