Valokuituliittymän hiilidioksidipäästöt ovat puoli promillea keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä

Mediatiedote 22.3.2023

 

LPOnet laski yhdessä Finnet-liiton sekä muiden valokuitutoimijoiden kanssa valokuidun hiilijalanjäljen. Tutkimus teetettiin Green Carbon -tutkimustalolla.

Finnet-liiton juuri julkaiseman ympäristötutkimuksen mukaan valokuituverkon rakentamisesta ja käyttämisestä syntyvä vuotuinen hiilidioksidipäästömäärä per kotitalous (5,48 kg) vastaa noin puolen promillen osuutta keskiverron suomalaisen hiilijalanjäljestä. Sitra on arvioinut keskiverron suomalaisen kokonaishiilijalanjäljeksi 10 300 kg hiilidioksidia vuodessa.

Kotitalouden valokuituliittymän vuotuinen päästömäärä vastaa esimerkiksi noin 35 kilometrin autoilun hiilidioksidipäästöjä polttomoottorikäyttöisellä autolla (keskimääräiset auton päästöt Sitran arviosta).

– Moni haluaa nykyään tehdä pieniä muutoksia, joiden avulla voi elää hieman vastuullisemmin ja vähäpäästöisemmin. Valokuidun valinta on helpoin tapa varmistaa luotettava verkkoyhteys ja vähentää osaltaan esimerkiksi tarpeetonta ajelua, toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne.

 

Tutkitusti tyytyväiset valokuitukäyttäjät arvostavat valokuidun ympäristöystävällisyyttä

 

Finnet-liiton loppuvuodesta 2022 teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisista valokuidun käyttäjistä 95 prosenttia on tyytyväisiä kotinsa internetyhteyteen. Mobiilikäyttäjistä tyytyväisiä oli 47 prosenttia. Internetyhteyden valinnassa tärkeimpiä kriteereitä ovat toimintavarmuus, hinta ja nopeus. Valokuidun käyttäjät ovat kaikilla näillä mittareilla tyytyväisimpiä.

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisista pitää jo nyt valokuitua ympäristöystävällisenä valintana. Kolmannes suomalaisista haluaisi kuitenkin saada lisätietoa tietoliikenneyhteyden ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällisyys kiinnostaa erityisesti nuoria aikuisia. Lähes puolet, eli 44 prosenttia 18–29-vuotiaista haluaisi lisätietoa internetyhteyksien ympäristöystävällisyydestä.

 

Valokuitu on energiaystävällisin vaihtoehto

 

Sähkönkulutuksesta on olemassa Traficomin laatima tutkimus, jonka mukaan mobiiliyhteyksien sähkönkulutus on reilusti yli kaksinkertainen kiinteisiin yhteyksiin verrattuna. Valokuituun verrattuna ero on vielä suurempi.

– On myös tärkeää ymmärtää, että kun tiedonsiirron määrä jatkuvasti kasvaa, myös sähkönkulutus kasvaa. Tiedonsiirron kasvaminen nostaa huomattavasti enemmän mobiiliverkkojen sähkönkulutusta, kertoo LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Nyt laaditun laskelman hiilijalanjälki huomioi valokuituverkon elinkaariset päästöt raaka-aineiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja hävityksestä.

 

LPOnet panostaa vahvasti Vastuullisuuteen

 

Osuuskuntamuotoinen LPOnet on päättänyt myös panostaa oman Vastuullisuutensa kehittämiseen määrätietoisesti.

– Olemme aloittaneet ympäristöasiat keskeisesti sisältävän LPOnetin Vastuullisuusohjelman rakentamisen ja tavoitteena on sertifioida ohjelmamme vielä tämän vuoden aikana. Haluamme osaltamme olla esimerkillinen toimija myös vastuullisuudessa ja vähentää merkittävästi omaa hiilijalanjälkeämme, kertoo Ilari Anttila.

 

LISÄTIETOJA

Finnet-liitto teetti Vastakaiku-tutkimusyhtiöllä kuluttajatutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä joulukuussa 2022. Kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia kyselyssä oli 1 000.

Tietoa päästölaskennasta

Finnet-liitto ry jäsenineen sekä Valokuitunen Oy ja Valoo (Adola Oy) teettivät hiilijalanjälkilaskelman Green Carbon -tutkimusyhtiöllä talvella 2022 – 2023. Green Carbon laski päästöt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. GHG-protokolla on kansainvälisesti laajimmin käytetty viitekehys hiilijalanjäljen laskemiseen. Laskenta voidaan tehdä yritystasolla, yksittäisille tuotteille tai palveluille. GHG-protokollaa suositellaan sen kriteerien laajuuden ja kansainvälisen tunnustuksen vuoksi. Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset.

Valokuituverkon hiilijalanjälkilaskenta valmistui vuonna 2023. Laskenta on suoritettu vuoden 2021 tietojen pohjalta laskettujen keskiarvojen perusteella.

Laskennassa huomioitu valokuituverkko koostuu runkoverkosta, paikallis- ja alueverkosta sekä liityntäverkosta, mukaan lukien tilaajayhteydet. Laskennassa yksi yksikkö on yhden kotitalouden osuus valokuituverkosta ja yhden teratavun osuus valokuituverkossa siirretystä datamäärästä. Laskennan yksikkö sisältää kaapelit, laitetilat sekä verkkolaitteet. Laskennassa valokuituverkon elinkaaren pituutena on käytetty 50 vuotta, vaikka todellinen elinkaaren pituus saattaa olla pidempi.

Loppukäyttäjän päätelaitteita (älypuhelin, tietokone, televisio yms.) ei ole huomioitu laskennassa.

Lisätietoa:

Sitra, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

Henkilöliikennetutkimus 2016

Traficomin tutkimus virrankulutuksesta

Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä

 

LPOnetin tilinpäätös 2022 – haasteellisen kevään jälkeen myynnissä ja asennuksissa kirittiin, asiakastyytyväisyys mittaushistorian korkein

Mediatiedote 8.3.2023

 

Ennätyksellisen asennusvuoden 2021 jälkeen kevät 2022 oli hiljaista aikaa kuituliittymien asennuksissa ja muutenkin kevään aikana kohdattiin erilaisia haasteita kovenevan kilpailun, toimihenkilölakon sekä Ukrainan sodan pahentaman komponenttipulan vuoksi. Kesän ja syksyn aikana saatiin niin myynti- kuin asennusmäärätkin kasvuun. Vuoden 2022 lopussa yhtiö sopi Aamos Group Oy:n kanssa liiketoimintakaupan, jonka myötä Aamos Groupin ICT-toiminnot siirtyivät 1.2.2023 alkaen LPOnetiin vauhdittaen edelleen ICT-palvelujen kasvua.

Koko henkilöstö osallistui vuoden 2022 aikana yhtiön uuden strategian ja arvojen määrittelyyn. Vuoden aikana saavutettiin erinomaiset tulokset niin asiakastyytyväisyyttä (Taloustutkimus, NPS 59) kuin henkilöstön tyytyväisyyttäkin mittaavissa tutkimuksissa (Elo, eNPS 50).

Vuoden alun haasteista huolimatta LPOnetin liikevaihto pysyi lähes ennallaan vuonna 2022 ollen edelleen 4,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 1,0 %, edellisvuoteen verrattuna.  Valokuituliittymät ja –palvelut kasvavat vakaasti, mutta vuoden 2021 poikkeuksellisen isot asennusmäärät näkyivät 2022 vähentyneinä asennustuottoina. Myös vuokratuotot muille operaattoreille vähenivät operaattorien keskittäessä toimintojaan. ICT-palvelujen tuotot olivat vielä vuonna 2022 marginaalisia, mutta ovat kasvamassa nopeasti. Valokuituliittymiä asennettiin yli 400 liittymää ja vuodelle 2023 ja 2024 oli vuoden lopussa yli 400 liittymän tilauskanta. Näin vuoteen 2023 yhtiö jatkaa merkittävästi paremmalla tilauskannalla kuin vuosi sitten.

Liiketulos laski 53,4 % päätyen 164 tuhanteen euroon, mikä oli kuitenkin suunniteltua parempi liiketulos. Liikevoittoa pienensivät vähentyneiden tuottojen (liikevaihto ja satunnaiset tuotot) lisäksi, vuosien ajan tehdyistä merkittävistä investoinneista kasvanut poistokuorma sekä kustannusten kasvu. Energian hinta, kiinteistöjen ja ajoneuvojen kulut sekä IT-kulut kasvoivat erityisesti. Liiketulokseen vaikutti myös ennakoidusti koventunut kilpailu sekä panostus ICT-palveluihin, joiden tuotot eivät vielä vuonna 2022 realisoituneet suhteessa kuluihin.

LPOnet investoi vuonna 2022 yli 1,8 miljoonaa euroa, lähes yksinomaan valokuituverkon rakentamiseen.

 

LPOnetin verkossa yli 6 700 valokuitutaloutta ja -yritystä

 

Valokuituliittymien kysyntä jatkui vakaana. Uudet valokuitutoimijat ovat lisänneet yleistä ymmärrystä valokuidun eduista suhteessa mobiiliratkaisuihin, ja samalla kiristäneet kilpailua LPOnetin toiminta-alueella. Valokuituliittymien määrä kasvoi 7 % ja vuoden lopussa LPOnetillä oli jo yli 6 750 valokuituverkon liittymää.

 

Asiakasomistajuus yhä tärkeämpi etu – myös yrityksille

 

Asiakasomisteisen osuuskunnan tärkeimpiin mittareihin kuuluvan jäsenmäärän kasvu jatkui sekin vakaana vuonna 2022. Jäsenmäärää kasvattaa valokuituverkon laajentuminen, uuden liittymän ostajien liittyessä lähes poikkeuksetta jäseneksi. Vuonna 2022 LPOnet alkoi tarjota myös yritysomistajilleen jäsenetuja, ja nämä saivatkin yrityksiltä heti hyvän vastaanoton.

”Osuuskunnan lisäarvo jäsenille kiteytyy hyvin myönnettyjen jäsenalennuksien kasvavana suuruutena. Tarkoitus ei ole osakeyhtiön tapaan maksimoida voittoa, vaan tarjota asiakasomistajillemme yhä parempia palveluja ja etuja omistajuudesta. Tämä yhdistettynä tutkitusti erinomaiseen asiakastyytyväisyyteen osoittaa, että paikallinen oma osuuskunta palvelee paremmin ja tehokkaammin.”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana ennätykselliset 399 tuhatta euroa.

Jäsenmäärä kasvoi 6 % ollen vuoden lopussa lähes 5 300. Osuuksien määrä kasvoi 4,5 % lähestyen 6 700:n rajaa.

Kutsu LPOnet Osk Anl:n varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 28.3.

Aika: ti 28.3.2023 klo 18.00
Paikka: LPOnet, Linnunrata 6, Loviisa

 

Kokouksessa käsitellään (1) sääntömääräiset asiat sekä (2) osuuden merkintähinnasta ja maksuehdoista päättäminen.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti osuuskuntakokouksen jälkeen.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2023 sähköpostitse asiakaspalvelu@lponet.fi tai puhelimitse (019) 5058400. Valtakirjat pyydetään toimittamaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen skannattuna sähköpostitse asiakaspalvelu@lponet.fi tai postitse LPOnet Osk Anl, PL 69, 07901 Loviisa. Mikäli etukäteen on toimitettu kopio, on alkuperäinen valtakirja esitettävä kokouksessa.

 

 

LPOnet Osk Anl

Hallitus

Lisää tv-kanavia Svenska- ja TotoTV-kanavapaketteihin 1.3.

Seuraavat kanavat lisätään kaapeli-tv-verkon tarjontaamme 1.3.2023:

 

  • Kanal 10 -kanava lisätään Svenska-kanavapakettiin kanavapaikalle 286. Kanal 10 esittää kristillistä sisältöä. Kanavapaketin hinta ei muutu. Ne asiakkaat, joilla on Svenska-kanavapaketti tilattuna ja haluavat nähdä myös Kanal 10 -kanavan, tulee tehdä kanavahaku tai tehdasasetusten palautus, mikäli kanava ei automaattisesti tule näkyviin.

  • TotoTV 7 Extra -kanava lisätään Toto TV -kanavapakettiin kanavapaikalle 296. Kanavalla näytetään ravilähetyksiä Ranskasta. Kanavapaketin hinta ei muutu. Ne asiakkaat, joilla on Toto TV -kanavapaketti tilattuna ja haluavat nähdä myös TotoTV 7 Extra -kanavan, tulee tehdä kanavahaku tai tehdasasetusten palautus, mikäli kanava ei automaattisesti tule näkyviin.

LPOnetin asiakastyytyväisyys mittaushistorian korkein

Asiakkaat suosittelevat LPOnetiä lähes kolme kertaa enemmän kuin palvelualalla yleensä – NPS 59

 

Paikallisten asukkaiden ja yritysten omistamalle LPOnetille asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toiminta ovat kaiken keskiössä. Asiakkaiden tyytyväisyys ohjaa toimintaamme ja mittaamme säännöllisesti tyytyväisyyttä toimintamme jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

Vuosittain tehtävien lyhyiden kyselyiden lisäksi teemme joka toinen vuosi laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen, sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Laaja asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu yhdessä Taloustutkimus Oy:n kanssa jo 6 kertaa – vuosina 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 ja 2022. Tavoitteena vuonna 2022 on ollut selvittää asiakastyytyväisyyden nykytaso sekä kartoittaa ne osa-alueet ja osatekijät, joissa kaivataan kehitystoimia.

Asiakkaiden suositteluindeksi NPS on vuodesta 2013 alkaen kasvanut vuosi vuodelta ja kokonaistyytyväisyys on hyvä myös eri osa-alueilla. Vuonna 2022 LPOnetin nettosuositteluindeksi on 59. Hyvänä tasona pidetään 40 ja palvelualan keskiarvo on 21. Joten LPOnetiä suositellaan noin kolme kertaa enemmän kuin palvelualla yhteensä.

 

Asiakkaat tyytyväisiä kaikkiin toiminta-alueisiin ja erityisesti kuituliittymän hankintaan

 

Tutkimuksessa on käytetty Corporate 360° CUSTOMER –tutkimuskonseptia. Sen avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat jokaiseen tutkittuun tekijään ja mikä on kunkin tekijän merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta. Tutkimuksessa tarkasteltavat LPOnetin toiminnan osa-alueet ovat myynti ja myyntihenkilöstö, asiakaspalvelu, valokuitulaajakaistan hankinta, palvelut, asennuspalvelut, laskutus sekä viestintä ja tiedottaminen. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin suositteluhalukkuutta sekä kokemuksia LPOnetin kotisivuista.

Corporate 360° CUSTOMER tutkimuskonseptin mukaan, asiakkaiden tyytyväisyys ylittää edelleen kaikilla toiminnan osa-alueilla selvästi tavoitetason. Valokuituliittymän hankintaan ollaan äärimmäisen tyytyväisiä, peräti 98% on tyytyväisiä.

 

Asiakkaiden tyytyväisyys ansaitaan joka päivä – siksi löytyy aina kehityskohteita

 

Tutkimuksissa on myös selvinnyt eri kehitysalueita eri vuosina. Viimeisimmällä kerralla 2022 esimerkiksi asiakkaat kokivat pientä kehittämisen tarvetta mm. asiakasviestinnässä ja säännöllisessä yhteydenpidossa. Lisäksi kotisivumme kaipaisi selkeytystä. Työt on jo aloitettu näiden asioiden kehittämiseksi entistä paremmiksi.

 

Myös henkilöstön tyytyväisyys korkealla – eNPS 50

 

Tutkitusti tyytyväinen henkilökunta edistää hyviä asiakaskokemuksia koko toiminnassa. Tutkimme myös säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä ja kehitämme jatkuvasti henkilöstöämme ja organisaatiotamme. Syksyllä 2022 henkilöstön työyhteisökyselyssä mitattiin mm. henkilökunnan sitoutumista. LPOnetiä suositellaan työnantajana lähes puolitoista kertaa enemmän kuin toimialalla. LPOnetille annettiin suositteluindeksiksi eNPS 50, kun toimialan eNPS-keskiarvo on 32.

Lähde: Elo, LPOnetin työyhteisökysely 2022

 

 

Katso mitä tyytyväiset yritysasiakkaat ja valokuidun tilanneet kuluttaja-asiakkaat kertovat meistä

 

Yritysasiakkaat, klikkaa tästä

Kuluttaja-asiakkaat, klikkaa tästä

F-Secure Total uudistuu yhdeksi monipuoliseksi tietoturvasovellukseksi helmikuussa

F-Securen TOTAL-palvelupaketti, joka sisältää erilliset SAFE, Freedome VPN ja ID Protection -sovellukset, uudistuu helmikuussa. Uusi F-Secure Total -palvelu yhdistää kolmen erillisen sovelluksen parhaat ominaisuudet yhdeksi monipuoliseksi tietoturvasovellukseksi. Laitteittesi, yhteytesi ja henkilötietojesi suojaus on jatkossa entistäkin kätevämpää.

 

Mitä uudistus tarkoittaa?

 

Nykyisen F-Secure TOTAL -palvelupaketin erillisten sovellusten ominaisuudet tuodaan samaan sovellukseen 15.2.2023 alkaen. Palvelun käyttö on kätevää, sillä jatkossa hallinnoit eri ominaisuuksia pelkästään yhden sovelluksen kautta.

Lisäksi saat Freedome VPN ja ID Protection -palvelut käyttöön kaikille laitteillesi!

Jos sinulla on käytössäsi F-Secure SAFE 1-palvelu, se päivittyy 15. helmikuuta alkaen F-Secure Total 1 -palveluksi. Samalla sovellukseen tulee uusia ominaisuuksia, kuten WiFi-suojaus (Freedome VPN) ja henkilötietojen suojaus (ID Protection).

 

F-Secure Total palvelupakettisi sisältää siis jatkossa seuraavat ominaisuudet yhdellä sovelluksella:

 

  • PANKKITOIMINTOJEN SUOJAUS
   Selaa Internetiä ja työskentele huoletta sekä hoida verkko-ostokset ja pankkitoiminnot turvallisesti.
  • VIRUSTORJUNTA
   Palkittu ohjelmisto suojaa laitteesi viruksilta, troijalaisilta, vakoiluohjelmilta ja kiristyshaittaohjelmilta.
  • WIFI SUOJAUS (Freedome VPN)
   Suojaa yksityisyytesi myös suojaamattomassa julkisessa WiFissä. Kaikki liikenne on salattua, eikä sitä voi siepata.
  • HENKILÖTIETOJEN SEURANTA (ID Protection)
   Yhdistää tietoturva-analyytikoiden työn ja ympärivuorokautisen pimeän verkon seurannan ja etsii henkilötietojasi ilmenneistä tietovuodoista.
  • SALASANAHOLVI (ID Protection)
   Pienennä riskiäsi joutua henkilöllisyysvarkauksien uhriksi luomalla vahvoja ja ainutlaatuisia salasanoja ja synkronoimalla ne kaikkien laitteidesi välillä. Huom! Tämä palvelu ei ole käytössä F-Secure Total 1 -palvelussa, sillä salasanaholvi tulee turvallisuussyistä tallentaa vähintään kahdelle laitteelle, jos toinen laite vaikka rikkoutuu.

 

TÄRKEÄÄ – nykyisten salasanojen yhdistäminen uuteen sovellukseen

 

Mikäli käytössäsi on ID Protection ja olet tallentanut salasanoja Holviin, tulee sinun yhdistää salasanat nykyisen palvelun ja uuden F-Secure Totalin kanssa. Yhdistäminen on helppoa ja ohjelma neuvoo sinua. Älä poista nykyistä ID Protection sovellusta laitteestasi ennen kuin olet yhdistänyt salasanasi uuteen palveluun! Suosittelemme myös, että otat palvelun käyttöön vähintään kahdessa eri laitteessa. Näin varmistat, että salasanasi pysyvät aina tallessa ja käytettävissä vaikka toinen laite rikkoutuisi. Uusi Total kannattaakin asentaa kaikkiin laitteisiin!

 

Näin otat uudet ominaisuudet käyttöösi

 

Mikäli käytössäsi on mobiililaitteita, niin laite ilmoittaa, kun uusi sovellus on päivitettävissä. Windows PC ja Mac -laitteille päivitys tulee automaattisesti, kun laite on kytketty internettiin. Päivitykset tapahtuvat vaiheittain 15.2.2023 alkaen. Kaikki uudet ominaisuudet ovat käytettävissä heti kun laitteesi ohjelmisto on päivittynyt.

Suosittelemme että otat uuden F-Secure Total -palvelun käyttöön heti, vaikka voitkin vielä käyttää erillisiä ID Protection ja FREEDOME VPN -sovelluksia.

Mikäli sinulla on kysyttävää palveluun liittyen, tai haluat kuulla lisää uusista ominaisuuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Aamos Group Oy myy ICT-liiketoimintansa paikalliselle LPOnet Osk:lle

Mediatiedote 5.1.2023

 

Aamos Group Oy on yli 20 vuoden ajan valmentanut ihmisiä ura- ja työnhakutaidoissa koko maanlaajuisesti yhteistyössä paikallisten TE-palveluiden kanssa. Lisäksi yhtiö on erityisesti Myrskylän ja Itä-Uudenmaan alueella tarjonnut yritysasiakkaille sekä yksityishenkilöille ICT-palveluita, kuten käyttötukea, Office 365, Webhotelli-, tietoturva ja muita palveluita, sekä tietoteknisten laitteiden myyntiä ja ylläpitoa. Aamos Group on päättänyt keskittyä valmennuspalveluihin ja on siksi myynyt ICT-liiketoimintansa paikalliselle, asiakasomisteiselle tietoliikenneosuuskunnalle LPOnet Osk:lle. ICT-liiketoiminta siirtyy LPOnetille 1.2.2023 alkaen.

”Halusimme varmistaa, että pitkäaikaiset ICT-asiakkaamme saavat myös jatkossa laadukasta ja paikallista palvelua. LPOnet on erinomainen uusi koti nykyasiakkaillemme ja LPOnetin palvelutarjonta vastaa asiakkaidemme nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Samoin asiakkaillemme tutut työntekijämme ja alihankkijamme jatkavat asiakkaiden palvelua entiseen tapaan – myös paikallisesti Myrskylästäkin käsin” sanoo Aamos Groupin omistaja Reijo Korhonen.

”LPOnet Osk:lla on jo ennestään tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita Itä-Uudellamaalla. Viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaamme suosittelevat LPOnetiä noin kolme kertaa enemmän kuin alalla yleensä, NPS 59. Liiketoimintakaupan myötä saamme lisää osaamista alalta sekä voimme paikallisena toimijana palvella vielä paremmin asiakkaita uudessa toimipisteessä Myrskylässä – kunnassa, jossa meillä on jo ennestään valokuituverkon asiakkaita” toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne.

 

Paikallinen ICT-palveluiden tarjonta on tärkeä tekijä Myrskylän ja muun Itäuudenmaan alueen yritysten elinvoiman pysyvyydelle ja kasvamiselle

 

”LPOnet on v. 1931 perustettu paikallinen itäuusmaalaisten asiakkaiden omistama osuuskunta ja markkinajohtaja valokuituliittymissä. Tavoitteemme on ensisijaisesti tarjota parhaimmat palvelut asiakkaillemme, ei voittoa sijoittajille. Alueen elinvoima on vahvasti riippuvainen paikallisten asukkaiden ja yritysten menestyksestä. Yhä monimutkaisemmaksi tulevan tietotekniikan kanssa pärjäämiseksi LPOnet onkin käynnistänyt ICT-palveluiden kehittämisen ja tarjoamisen alueella. Tämän liiketoimintakaupan myötä vahvistamme entisestään osaamistamme ja kykyämme palvella asiakkaitamme koko Itä-Uudellamaalla ja miksei laajemminkin etäpalveluiden myötä. Teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa Itä-Uudestamaasta parhaimman digiajan alueen asua ja yrittää” kertoo toimitusjohtaja Ilari Anttila.

 

FOX-kanava on tammikuussa STAR Channel

The Walt Disney Company Nordic & Baltic uudistaa tv-tarjontaansa käynnistämällä uuden tv-kanavan STAR Channelin lähetykset 6. tammikuuta 2023.

Uusi kanava aloittaa nykyisen FOX-kanavan tilalla kanavapaikalla 12 (HD) ja 32 (SD). STAR Channel jatkaa FOX-kanavalta tuttujen ja uusien amerikkalaisten draamojen ja komedioiden sekä kotimaisten viihdeohjelmien esittämistä ympäri vuorokauden.

Kirnujen Asunnot Oy Askolassa ja LPOnet Osk Anl yhteistyösopimukseen laajakaistapalveluista

Mediatiedote 20.12.2022

 

Askolassa Kirnujen Asunnot Oy on toteuttanut julkisen tarjouskilpailun laajakaistapalveluista. Sopimus koskee 95 asuntoa, 9 kohteessa, jotka sijaitsevat Askolan kunnassa kirkonkylässä ja Monninkylässä. Itäuusmaalaisten asiakkaiden omistama LPOnet Osk Anl tarjoaa yhteistyösopimuksen myötä Kirnujen Asunnot Oy:n asukkaille mm. laadukkaita laajakaistapalveluita huippumodernissa valokuituverkossa. Näin LPOnetin valokuituverkko laajenee edelleen Askolassa. Keväällä 2022 LPOnet teki rakennuspäätöksen Askolan kirkonkylälle ja nyt myös Monninkylän alueelle tullaan rakentamaan valokuituverkkoa.

”Askolassa ollaan innostuneita tekemään kunnasta moderni valokuitualue yhdessä LPOnetin kanssa. Asiakkaat arvostavat paikallista asiakaspalvelua ja kysyntä toimintavarmoille valokuituverkon netti- ja tv-palveluille kasvaa jatkuvasti. Kymmenien jo rakennettujen alueiden lisäksi meillä on uusia alueita rakenteilla tai myynnissä ja verkon laajennuksia suunnitellaan koko ajan lisää koko Itä-Uudellamaalla”, kertoo kiinteistöratkaisujen myynnistä vastaava Stefan Sjöholm LPOnetin panoksista.

”LPOnet tarjoaa erinomaiset palvelut asukkaillemme ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että valokuituhanke etenee Askolassa,” toteaa Kirnujen Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Antti Leivonen.

 

Asiakkaiden omistama LPOnet tekee Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää

 

”LPOnet on v. 1931 perustettu paikallinen itäuusmaalaisten asiakkaiden omistama osuuskunta. Tavoitteemme on ensisijaisesti tarjota parhaimmat palvelut asiakkaille, ei voittoa sijoittajille. Vuodesta 2008 alkaen olemme investoineet yli 20 miljoonaa euroa alueemme valokuituinfraan ja elinvoimaan. LPOnetin joukkoon on liittynyt jo noin 7000 kuituasiakasta koko Itä-Uudellamaalla ja näin LPOnet on alueen markkinajohtaja valokuituliittymissä” toteaa toimitusjohtaja Ilari Anttila.

 


Kuvassa vasemmalta: Antti Leivonen (Kirnujen Asunnot TJ/Isännöitsijä), Irina Salojoki (Kirnujen Asunnot pj), Stefan Sjöholm (LPOnet, kiinteistöratkaisumyynti) ja Ilari Anttila (LPOnet, TJ).

Uusi kotimainen tv-kanava TapahtumaTV Eveo aloittaa lähetykset 17.12.

TapahtumaTV Eveo on suomalainen tapahtumiin erikoistunut televisiokanava. TapahtumaTV:n ohjelmat keskittyvät ensisijaisesti tapahtumiin ja niihin liittyviin ennakko- ja teemaohjelmiin, -ohjelmasarjoihin sekä koostelähetyksiin tapahtumien kohokohdista. Kanava aloittaa lähetykset lauantaina 17.12. Kanava löytyy kaapeli-tv-verkostamme kanavapaikalta 17 (HD).

 

Kanavan ohjelmasisältö

• Festivaalit, gaalat, konsertit, messut, näyttelyt, teatteriesitykset sekä urheilu- ja yritystapahtumat

• Hyvinvointi, kulttuuri, matkailu, terveys, urheilu, vapaa-aika

• Ennakot, huippu-hetket ja koosteet teema-ohjelmina ja ohjelmasarjoina

• Suoria lähetyksiä ja tallenteita tv-kanavalla ja verkossa

 

Ohjelma-ajat

Lähetykset pääsääntöisesti viikonloppuna (La-Su) aamu- iltapäivisin ja myöhäisiltoina klo 10.00 – 14.00 ja 22.30 – 00.30.

Lisätietoa kanava kotisivulta eveo.fi