Finnet-liiton tutkimus: Valokuitu takaa sujuvan etätyön

Suurin osa etätöitä nyt tekevistä suomalaisista aikoo jatkaa etätöiden tekoa useammin kuin koronapandemiaa edeltävällä ajalla, kertoo Finnet-ryhmän tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneilla valokuituyhteyden käyttäjillä oli verkkoyhteydessään vähiten häiriöitä. Etätyössä tarvitaan paitsi luotettavaa ja nopeaa verkkoyhteyttä, myös esihenkilöiltä aivan uudenlaisia johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

 

Lukuisat suomalaiset siirtyivät reilu vuosi sitten etätöihin lähes yhdellä digiloikalla. Kaksi kolmasosaa nyt etätöitä tekevistä suomalaisista aikoo Finnet-ryhmän tuoreen tutkimuksen mukaan tehdä etätöitä jatkossa useammin verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan.

Jotta etätyö sujuisi ja olisi tuottavaa, täytyy työvälineiden ja verkkoyhteyden olla kunnossa. Joka neljäs vastaaja kertoikin verkkoyhteyksien häiriöiden haitanneen etätöiden tekemistä.

 

 

Verkkoyhteyden häiriöt ovat tutkimuksen mukaan yleisiä, lähes kolmasosalla kaikista vastaajista yhteys oli pätkinyt tai hidastellut jonkin verran tai jatkuvasti. Häiriöiden esiintymisessä oli kuitenkin huomattavia eroja erilaisten yhteystyyppien välillä. Valokuituyhteyksien käyttäjillä häiriöitä oli esiintynyt selkeästi vähiten, vain noin joka kuudennella.

– Valokuidun ylivoimaisuus ei ole meille yllätys. Valokuitu on vakain, energiatehokkain ja luotettavin yhteys. Jos halutaan sujuvaa ja tuottavaa etätyöntekoa, niin kuidulle ei ole vaihtoehtoa, sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.

Verkkoyhteyden häiriöt vaikuttavat etätyönsujuvuuteen eri tavoin työnkuvasta riippuen. Pätkivä ja hidasteleva verkkoyhteys häiritsi tutkimukseen vastanneilla esimerkiksi videopuheluiden soittamista.

– Jos työtehtäviin kuuluu useampien henkilöiden etätapaamisia, verkkoyhteyksien häiriöt ovat tuhoisia tuottavuuden kannalta. Osallistujat odottelevat palaveripudokkaita ja toistavat samoja asioita uudestaan heille. Huippuunsa valmisteltu esitys ei vakuuta, kun esiintyjä aloittaa kolmannen kerran alusta. Valokuidun ylivertaisuus näkyy myös erityisen hyvin, kun tiedostoja pitää ladata verkkoon tai samalla yhteydellä on useampia käyttäjiä.

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös erikseen valokuituyhteyttä käyttävien kokemuksia etätyöstä. Noin kaksi kolmesta vastaajasta arvioi valokuituyhteyden mahdollistavan etätöiden tekemisen. Luotettavan valokuituyhteyden ansiosta videopalaverit sujuvat pätkimättä, minkä lisäksi valokuituyhteyden tiedonsiirtokyvyn luotettavuus ja nopeus on muihin teknologioihin verrattuna ylivoimainen.

 

Toimiva verkkoyhteys on johtamisen ja vuorovaikutuksen perusta

 

Korona-aika on vaatinut esihenkilöiltä aivan uudenlaisen johtamisen, kohtaamisen sekä vuorovaikutustaitojen opettelua. Luotettavasti toimiva verkkoyhteys on kriittisessä roolissa, kun tehdään tiimin kesken töitä pitkienkin välimatkojen päästä.

– Toimistolla on helppo havaita, kuka on itseohjautuvampi ja kuka kaipaa tukea, neuvoja ja keskustelukumppania. Videopuhelut auttavat kohtaamaan, mutta jos ruudulle ilmestyy nykimään samean taustan päällä leijuva pikselöitynyt esimies, niin sellaista apua tai tukea ei oikeastaan kukaan kaipaa. Sujuvan etätyön vuoksi jokaiseen asuin- ja yrityskiinteistöön sijainnista riippumatta tarvitaan nopea ja luotettava nettiyhteys, sanoo Matilainen.

Etätyön toteutumisessa Matilainen näkee edelleen ongelmia, etenkin ihmisten kohtaamisten sekä kätevien, toimiston kaltaisten työtilojen puuttumisessa. Toisaalta paikkariippumaton työ sekä työmatkoihin kuluvan ajan vapautuminen hyötykäyttöön ovat avanneet aivan uusia mahdollisuuksia.

– Fiksuimmat työnantajat kehittävät nyt tapoja tukea monipaikkaista työtä, mikä tuo heille jatkossa tuottavimmat työntekijät. Jatkuvasti toimistolta käsin tehtävä työ jää jatkossa vain harvoihin tehtäviin. Ihmiset haluavat enemmän mahdollisuuksia työntekoon, yrittämiseen, itsensä kehittämiseen ja vapaa-aikaan. Luotettava ja nopea verkkoyhteys on tässä avainasemassa.

 

Finnet-liiton Suomi tarvitsee kuitua -hanke teetti Kantarilla tutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä maaliskuussa 2021. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia kyselyssä oli 1050. Hankkeen verkkosivuilla julkaistaan sisältöä tutkimuksessa esiin nousseista teemoista. 

 

Mediatiedote: LPOnetin tilinpäätös 2020

LPOnet jatkoi strategian mukaista valokuituverkon laajentamista Loviisassa, Porvoossa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Uutena strategisena fokuksena aloitettiin panostus yritysten ICT-palveluliiketoimintaan. Osuuskunnan konsernirakenne purkaantui vuoden aikana, kun sen kokonaan omistama tytäryhtiö Osuuskunta EmsaloNet, joka omisti LPOnetin käyttämän valokuituverkon Porvoon Emäsalossa, sulautui emo-osuuskuntaan.

 

LPOnetin liikevaihto oli vuonna 2020 4,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski nimellisesti, 0,6 %, edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa vuonna 2019 lopetettujen lankapuhelin- ja kaapeliverkon palveluiden poistumisesta, kun taas koronapandemia laski liikevaihtoa vain hieman. Myös valokuituliittymien asennusmäärä jäi hieman normaalia alhaisemmaksi, joskin valokuituverkon liittymien ja palveluiden tuotot kasvoivat edelleen. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana 335 tuhatta euroa.

 

Liiketulos parani 4,3 % päätyen 456 tuhanteen euroon. Tulosta paransi koronatilanteesta seuranneet kustannussäästöt. Tilikauden tulos oli 184 tuhatta euroa.

 

LPOnet investoi vuonna 2020 1,5 miljoonaa euroa, lähes yksinomaan valokuituverkon rakentamiseen.

 

LPOnetin verkossa lähes 6000 valokuitutaloutta ja -yritystä

 

Valokuituliittymien kysyntä jatkui hyvänä. Koronan seurauksena valokuituliittymän ylivoimaisuus kodin laajakaistaliittymänä nousi esiin, kun perheessä samanaikaisesti tarvitaan kapasiteettia yhtä tai kahta Teams-kokousta, paria Zoom-koulutuntia sekä mahdollisesti vielä pienimmän lastenohjelmia varten, ja kaikki hyvälaatuisina ilman pätkimistä.

 

Valokuituliittymien määrä kasvoi 8 % ja vuoden lopussa LPOnetillä oli jo lähes 6000 valokuituverkon liittymää.

 

Asiakasomistajuus tärkeä etu

 

Asiakasomisteisen osuuskunnan tärkeimpiin mittareihin kuuluvan jäsenmäärän kasvukiihtyi edelleen vuonna 2020. Jäsenmäärää kasvattaa valokuituverkon laajentuminen, uuden liittymän ostajien liittyessä lähes poikkeuksetta jäseneksi. ”On hyvä nähdä, että asiakkaamme ovat oivaltaneet asiakasomistajuuden tuomat edut liittymien ja palveluiden hinnoissa. Näin omistajamme saavat hyödyn osuussijoituksestaan suoraan laskulla, joka kuukausi”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

 

Jäsenmäärä kasvoi yli 6 % ja oli vuoden lopussa lähes 4700. Osuuksien määrä kasvoi vajaat 5 % ylittäen 6000:n rajan.

 

Tilinpäätös 2020 (pdf)

Katsaus toimintaan 2020 (pdf)

 


Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja IT-palveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin, laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, matkapuhelin 044 505 8250, s-posti gustaf.forsberg@lponet.fi

Mediatiedote 18.12.2020: Yhteistyö Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa ylitti odotukset

PORVOO, ITÄ-UUSIMAA Elokuun alussa alkanut mittava yhteistyö on saatu onnistuneesti päätökseen Haaga-Helian sekä porvoolaisten yritysten välillä. Yhteistyössä olivat mukana päätoimeksiantajan LPOnetin lisäksi mainostoimisto Storymaster sekä markkinointitoimisto Haven Porvoo, joiden avulla valokuidun markkinointikampanjoita toteutettiin eri kohderyhmille.

Yhteistyössä hyötyivät niin opiskelijat kuin mukana olleet yritykset. Opiskelijat ovat saaneet oikeita työelämän taitoja, sillä he ovat projektin aikana päässeet konkreettisesti toteuttamaan markkinointiviestintää eri kanavissa. Mukana olleet yritykset saivat opiskelijoilta hyviä kehitysehdotuksia sekä raikkaita ideoita tulevaisuutta varten.

 

Valmiudet työelämään

 

– Vaikka projekti on vienyt suuren osan lukukaudesta, se on kuitenkin myös antanut meille paljon valmiuksia työelämään, pohtii opiskelija Amanda Puuronen.

– Punaisen langan säilyttäminen ”paikallisilta paikallisille” ryhmässämme onnistui hyvin koko projektin ajan, Puuronen jatkaa.

Itä-Uudellamaalla asuvista 93 966 asukkaista projekti tavoitti kymmeniätuhansia kuluttajia loka-marraskuun aikana. Kampanjat näkyivät Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa, LPOnetin kotisivuilla sekä paikallisradiossa. Projektin aikana ryhmät kohtasivat haasteita, mutta niistä huolimatta lopputulos oli vaikuttava.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun nämä opiskelijat suunnittelivat, toteuttivat ja analysoivat aidon markkinointiviestinnän projektin yritykselle. Se vastasi ja jopa ylitti odotuksemme, kommentoi opettaja Maria Vickholm.

– Projektissa ehdottomasti hienointa oli nähdä oman työn tulokset, kommentoi opiskelija Sofia Sulonen.

 

Projektin ainutlaatuisuus

 

Erityistä oli opiskelijoiden saama tuki eri alojen ammattilaisilta. LPOnetin lisäksi opiskelijoita auttoivat Storymasterin Mats Tuominen ja Haven Porvoon Kalle Alanen. Tämä toi aivan uuden ulottuvuuden verrattuna siihen, että ohjaamassa olisivat olleet ainoastaan opettajat.

– Yleisvaikutelma oli todella positiivinen. Monen hyvän idean joukosta löytyi jopa helmiä, toteaa Storymasterin Mats Tuominen

Opiskelijoiden innostus ja ryhmässä toimiminen yllätti minut. Luulen, että opiskelijat ovat oppineet miten paljon turnauskestävyyttä markkinointi vaatii, Tuominen jatkaa.

Projektin alussa pyrittiin win-win tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet hyötyisivät projektista.

– Projekti on vienyt enemmän aikaa kuin osasimme kuvitella, mutta se on kuitenkin antanut odotettua enemmän, toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne.

– Opiskelijat ovat tuoneet todella paljon lisäarvoa LPOnetille. Yhteistyön ansiosta saimme näkyvyyttä sekä uusia ideoita markkinointiviestintään, Åminne jatkaa.

 

 

Kirjoittaneet Haaga-Helian opiskelijat: Amanda Puuronen, Adele Collin, Sofia Sulonen, Reetta Laakkonen & Laura Junna

Kuva: Projektin tekoa Porvoon Kokonniemen huipulla. Kameran takana työntouhussa (oikealta) Storymasterin Mats Tuominen, Janne Jankkari sekä Eino Jokio.

Mediatiedote: Finnet-ryhmä investoi valokuituyhteyksiin puoli miljardia euroa

Finnet-liittoon kuuluvat tietoliikenneyhtiöt aikovat investoida valokuituyhteyksiin 500 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Investoinnin voimin puolet Suomen miljoonasta omakotitalokiinteistöstä sekä tuhannet 5G-tukiasemat voitaisiin liittää huippunopeaan valokuituverkkoon.

 

Digitaaliset palvelut, etätyöt sekä etäkoulutus yleistyvät ja kasvavat kiihtyvällä tahdilla. Tietoliikenteen jatkuva kasvu sekä Suomen pitkät välimatkat, vaihteleva maasto ja sääolosuhteet asettavat digitaaliselle infrastruktuurille korkeat vaatimukset.

– Jokaiseen asuin- ja yrityskiinteistöön sijainnista riippumatta tarvitaan nopea ja luotettava nettiyhteys. Sellainen, jonka kapasiteetti on lähes loputon ja johon sää ei vaikuta, sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.

Tällä hetkellä Suomen tietoliikenneyhteydet nojaavat voimakkaasti mobiiliverkkoon. Suomi tavoittelee nousua tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi, mutta on kiinteiden laajakaistayhteyksien osalta vielä alle EU:n keskitasoa. Jotta tilanne ei kehittyisi palvelukehityksen pullonkaulaksi, ovat Finnet-liittoon kuuluvat kotimaiset tietoliikenneyhtiöt ilmoittaneet olevansa valmiita jatkamaan mittavia valokuituinvestointejaan.

– Edellisen kymmenen vuoden aikana jäsenyhtiömme investoivat valokuituun jo noin 300 miljoonaa euroa. On hienoa nähdä kotimaisten yhtiöiden kasvattavan investointivalmiuttaan, vaikka ajat ovatkin kaikille kovat, Matilainen kertoo.

 

Alueen vetovoima riippuu valokuidusta

 

Huippunopea nettiyhteys tukee energiatehokkaiden ratkaisujen rakentamista sekä tuo palvelut ekologisesti lähelle kuluttajia. Valokuitu varmistaa nopean ja luotettavan yhteyden sekä samalla mahdollistaa tasa-arvoiset verkkopalvelut harvaan asutussa Suomessa. Valokuituverkkojen rakentaminen edistää alueellista tasa-arvoa sekä tukee paikallista yritystoimintaa ja monipaikkaista asumista. Kattavaa valokuituverkkoa tarvitaan myös tulevaisuuden mobiiliyhteyksien rungoksi.

Mikäli verkkoyhteyksiin ei panosteta valtakunnallisesti, osa tulevaisuuden palveluista ei ole kaikkialla saavutettavissa ja epätasa-arvo alueiden välillä syvenee. Toimivan verkkoyhteyden merkitys alueen vetovoimalle on kriittinen, ja tulevaisuudessa rooli vain kasvaa.

– 10 vuoden kuluttua verkkoyhteys on asumisen kannalta kaikkein tärkein, siihen kytkeytyvät niin sähkö- kuin vesiverkostokin. Kunnollinen verkkoyhteys vaikuttaakin hyvin voimakkaasti alueen elinvoimaan, toteaa Matilainen.

Matilainen muistuttaa, että tulevaisuuden tietoliikenneverkon rakentamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Alan toimijoiden sekä päättäjien ja vaikuttajien on yhdessä panostettava valokuituliittymien rakentamisen edistämiseen ja siten varmistettava alueellinen vetovoima ja tasa-arvo.

 

Lisätietoja:
Jarmo Matilainen, Finnet-liiton toimitusjohtaja, p. 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi
Gustaf Forsberg, LPOnetin toimitusjohtaja, p. 044 5058 250, gustaf.forsberg@lponet.fi

Kulttuuritalo Grand siirtyy valokuituaikaan – LPOnet toimittaa valokuituliittymät niin Kulttuuritalo Grandille, kuin DataPartner Oy:lle

Mediatiedote 5.10.2020

Kulttuuritalo Grand ja LPOnet ovat sopineet Grand-talon tietoliikenneyhteyksien päivittämisestä valokuitupohjaisiksi. Grandissa vuokralla oleva DataPartner on niin ikään hankkinut itselleen oman valokuituliittymän.

Ratkaisu mahdollistaa Grandin kulttuuriyhdistykselle täysin uudentyyppisten, videostriimaukseen pohjautuvien tilaisuuksien tarjoamisen asiakkailleen. Ratkaisun avulla myös Svenska Gårdenin muille vuokralaisilleen tarjoamat tietoliikenneyhteydet paranevat huomattavasti.

”Valitsimme LPOnetin, koska se pystyi tarjoamaan meille parhaan kokonaisratkaisun ja tietenkin vahva paikallisuus oli selvä etu tässä tapauksessa”, toteaa Grand-kiinteistöstä vastaavan Fastighets Ab Svenska Gården i Borgån toimitusjohtaja Magnus Björklund.

 

ICT-yhtiö DataPartner hankki samalla oman valokuituliittymän

 

Kaikille vuokralaisille ei kuitenkaan vuokran yhteydessä tarjottu vakioyhteys riitä ja Grandissa vuokralla oleva DataPartner hankki samassa yhteydessä itselleen täysin oman valokuituliittymän. DataPartner tarjoaa investointilaskennan ohjelmistoja ja etäkoulutuksia, jolloin nopea ja vakaa tietoliikenneyhteys on elintärkeä.

”Olemme jo pitkään haikailleet valokuituliittymän perään. Hienoa että LPOnet tarjoutui sen toteuttamaan. Valitsimme LPOnetin paikallisena toimijana, josta meillä on jo paljon hyviä kokemuksia. He ovat myös toimittaneet käytössämme olevan VoIP puhelinjärjestelmän. Puhelinjärjestelmän käyttöönotto, käyttö ja käytön tuki on sujunut ongelmitta”, kuvaa DataPartnerin toimitusjohtaja Jens Westerbladh valinnan taustoja.

”Me LPOnetissä haluamme tehdä Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää ja sellaisen instituution kuten Grand ja modernin ICT-yrityksen kuten DataPartner siirtyminen valokuituaikaan on merkittävä askel tähän suuntaan”, summeeraa asian LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

 

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, puhelin 044 505 8250, s-posti gustaf.forsberg@lponet.fi
– Toimitusjohtaja Magnus Björklund, puhelin 0400 714 748, s-posti magnus.bjorklund@evidentum.fi
– Toimitusjohtaja Jens Westerbladh, puhelin 0400 306 822, s-posti jens.westerbladh@datapartner.fi

 

Porvoolaiset yritykset ja Haaga-Helian opiskelijat aloittivat mittavan yhteistyön

– ”Se, että opiskelijoille annetaan näin paljon resursseja projektiin, on upea juttu”

 

Haaga-Helia Porvoon opiskelijat toteuttavat paikallisten yritysten kanssa laaja-alaisia markkinointikampanjoita valokuituverkolle. Opiskelijoiden ponnistusten tulokset tullaan näkemään syksyn aikana itäisen Uudenmaan alueella.

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat ja kolme paikallista yritystä – LPOnet, Haven Porvoo ja Storymaster – ovat aloittaneet yhteistyön, jossa opiskelijat saavat suunnitella ja toteuttaa valokuidun markkinointikampanjoita alusta loppuun saakka.

Opiskelijat saavat toteuttamiseen tukea markkinointitoimisto Haven Porvoon ja mainostoimisto Storymasterin ammattilaisilta.

Haaga-Helian opettajan, Maria Vickholmin, mukaan kyseessä on ainutlaatuinen projekti.

– Tässä projektissa on hienoa se, että opiskelijat saavat toimia ammattilaisina muiden ammattilaisten joukossa. Projektia viedään eteenpäin useamman eri tahon tuella, ja opiskelijoiden panos tullaan näkemään osana LPOnetin toimintaa.

– Se, että opiskelijoille annetaan näin paljon resursseja projektiin, on upea juttu. Opiskelijat ovat aidosti hyvissä käsissä.
Vickholmin mukaan kyseessä on win-win-tilanne kaikille osapuolille: Opiskelijoita yhteistyö valmentaa tuleviin työtehtäviin ja auttaa verkostojen luomisessa. Yritykset saavat raikkaita ja ajantasaisia näkemyksiä ja ratkaisuja.

 

Kolmen paikallisen yhteinen projekti

 

Haaga-Helian kanssa aloitettu yhteistyöprojekti on kolmen porvoolaisen yrityksen yhteinen idea.

– Halusimme haastaa omat ajatuksemme ja tuoda ulkopuolisten nuorten näkemystä ja ideoita markkinointiviestintään. Olemme kannustaneet, että opiskelijat heittäytyisivät rohkeasti hommaan ja ehdottaisivat villejäkin ideoita, LPOnetin johtaja Mats Åminne kertoo.

LPOnet on itäuusmaalaisten asukkaiden ja alueella toimivien yritysten omistama osuuskunta. Alun perin puhelinyhtiöksi vuonna 1931 perustettu yritys panostaa nykyään erityisesti valokuituverkkoon.

– Valokuitu on nopein ja toimintavarmin tiedonsiirtomuoto nettiin. Se on tällä hetkellä suosituin yhteysvalinta koteihin maailmalla tietoteknisesti kehittyneissä maissa. Esimerkiksi Kiinassa 78 %, Japanissa 70 % ja Ruotsissa 44 % kodin laajakaistaliittymistä ovat valokuidun kautta. Suomessa olemme vielä jäljessä 26 prosentilla, Åminne kertoo.

LPOnetin missiona on kehittää itäisen Uudenmaan alueesta parasta digiajan aluetta asua ja yrittää.

– Nopea netti on yhä tärkeämpi sekä kotona että työpaikalla, ja tutkimusten mukaan se tuo elinvoimaisuutta alueelle, Åminne sanoo.

Markkinointitoimisto Haven Porvoon tehtävänä on opiskelijoiden sparraaminen, mediakampanjoiden buukkaukset, projektin seuranta ja raportointi.

Mainostoimisto Storymaster toimii sparraajana ja videomateriaalin tuottajana.

– Muutamia raikkaita ideoita on jo näkynyt, seuraavaksi käytämme hiekkapaperia ja hiomme niistä valmiimpia, Storymasterin tarinankertoja Mats Tuominen sanoo.

 

Opiskelijat: ”Paikallisilta paikallisille hyvää!”

 

Koronatilanteen vuoksi useissa oppilaitoksissa on ollut pula hyvistä yritysyhteistyöprojekteista.

– Monissa yrityksissä tehdään etänä töitä ja edetään varovasti. On todella arvokasta, että saimme tänä syksynä näin laaja-alaisen projektin, jota viedään täysillä eteenpäin, Vickholm sanoo.

– Olen sanonut opiskelijoille, että ottakaa tästä ilo irti!

Opiskelijat on jaettu kuuteen viiden hengen ryhmään, aikaa projektille on 2,5 kuukautta.

– Pääsimme esittämään viime viikon briiffissä oman alustavan ideamme ja saimme sille palautetta, opiskelija Amanda Puuronen kertoo.

– Saimme tapaamisissa kasvot yrityksille ja voimme ottaa yhteyttä aina, kun on jotain kysyttävää. Se on helpottanut yhteistyötä ja ollut mukavaa.

Kampanjat valmistuvat yleisön nähtäväksi loka–marraskuussa.

– Teemme tässä projektissa paikallisilta paikallisille hyvää. Haluamme korostaa sitä, Puuronen raottaa.

 

Mediatiedote 28.9.2020, lisätietoa:

LPOnet Mats Åminne, johtaja myynti & markkinointi, mats.aminne@lponet.fi, +358445058211
Haaga-Helia Maria Vickholm: maria.vickholm@haaga-helia.fi
Haven Porvoo Kalle Alanen, kalle.alanen@havenporvoo.fi, +358400364462
Storymaster Mats Tuominen, info@storymaster.fi, +358400493397

 

LPOnetin valokuituverkko laajentuu Porvoossa – Uusia alueita valmistuu koko ajan

Mediatiedote 21.9.2020

 

Itä-Uusmaalainen tietoliikenneyhtiö LPOnet on vuodesta 2008 rakentanut valokuituverkkoa Porvoossa ja tarjoaa tänä päivänä valokuituliittymiä jo tuhansiin Porvoolaisiin talouksiin. Valokuitua on rakennettu ja tarjolla laajasti jo useilla kymmenillä alueilla Porvoossa. ”Kymmenien jo rakennettujen alueiden lisäksi meillä on uusia alueita rakenteilla tai myynnissä puolen tusinaa ja verkon laajennuksia suunnitellaan toinen mokoma”, kertoo myyntijohtaja Mats Åminne LPOnetin panoksista Porvoossa.

 

LPOnet tekee Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää

 

LPOnetin juuret ovat Loviisassa, jossa osuuskunta on tuottanut tietoliikenneyhteyksiä jo vuodesta 1931. Porvoon tietoliikenneinfran kehityksen yhtiö aloitti 2008 ja on siitä lähtien investoinut merkittävästi valokuituyhteyksiin niin porvoolaisille kotitalouksille kuin yrityksille. Yhtiö tarjoaa valokuitupalveluita myös Lapinjärvellä ja Myrskylässä.

Jo yli 3000 porvoolaista taloutta ja yritystä ovat hankkineet LPOnetin valokuituliittymän ja koko Itä-Uudellamaalla liittymiä on jo lähes 6000. ”Olemme valinneet missioksemme tehdä Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää”, LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg kuvaa yhtiötä. ”Ja valokuitu joka kodissa ja yrityksessä on edellytys tässä kilpailussa”, hän jatkaa.

 

Korona on osoittanut valokuidun ylivertaisuuden

 

Valokuidun tarve on selvästi noussut esiin koronan myötä lisääntyneen etätyön seurauksena. Suomalaisten siirtyessä massoina kotiin tekemään työtä ja käymään koulua valokuitu on osoittautunut ainoaksi riittäväksi kotien yhteysteknologiaksi. Muun muassa lisääntyneet videoneuvottelut ovat osoittaneet mobiiliverkkojen rajallisuuden kodin laajakaistaliittymänä, kun pätkivä, rakeinen kuva on estänyt videon päällä pitämisen. ”Valokuituliittymässä ei videon käyttö ole mikään ongelma”, Forsberg kuittaa.

 

Täällä on tai tänne on tulossa LPOnetin valokuitu

 

Rakennetut

 • Emäsalo
 • Tolkkinen
 • Haikkoo (sis. Hermanninsaari)
 • Hamari
 • Ölstens (sis. Mansikkasuo)
 • Uddas
 • Länsiranta
 • Aunela
 • Toukovuori
 • Tarkkinen
 • Velkala
 • Nälkälä
 • Joonaanmäki
 • Tarmola
 • Puromäki
 • Omenatarha
 • Kevätlaaksonpuro
 • Kevätlaaksonkallio
 • Myllymäki (sis. Ritarinkaari)
 • Pappilanmäki
 • Pappilanpelto
 • Järnböle
 • Säterinhaka (ensimmäinen alue Porvoossa)

 

Rakenteilla

 • Hamari (on jo myös rakennettu alue)
 • Haikkoo (on jo myös rakennettu alue)
 • Ölstens-Mansikkasuo

 

Myynnissä

 • Peippola
 • Varismäenmutka
 • Martantien alue

 


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, puhelin (019) 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, s-posti gustaf.forsberg@lponet.fi

LPOnet siirtyi vuonna 2019 täysin valokuituun – jäsenmäärä kasvoi ennätysvauhtia

MEDIATIEDOTE 16.3.2020

LPOnet saavutti loppusyksyllä 2019 merkittävän virstanpylvään lopettaessaan viimeiset lankapuhelinverkon ADSL-liittymät sekä perinteiset kaapeliverkon liittymät. Vuoden 2019 painopiste oli muilta osin valokuituliittymien ja -palveluiden myynnissä. Valokuituasiakkaiden määrän kasvaessa kasvoi myös osuuskunnan jäsenmäärä.

 

Valokuituliittymien määrä kasvoi 12 %

LPOnet jatkoi valokuituverkon laajentamista Porvoossa, Loviisassa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Valokuituliittymien kysyntä oli voimakasta erityisesti Porvoossa, josta on muodostumassa LPOnetin suurin markkina.

Vuoden lopussa LPOnetillä oli jo lähes 5500 valokuituverkon liittymää.

 

LPOnetin jäsenmäärä kasvoi 5 %

Asiakasmäärän kasvaessa kasvoi myös LPOnetin jäsenmäärä. Lähes kaikki valokuituliittymän hankkivat merkitsevät uuden osuuden ja liittyvät LPOnetin jäseneksi, elleivät ole sitä jo ennestään. ”Kehitys on ilahduttavaa, koska asiakasomisteisena osuuskuntana meille tärkeimpiä asioita on juuri asiakasomistajien, eli jäsenten määrän kasvattaminen”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

Jäsenmäärä on jo lähes 4400.

 

Tilinpäätös 2019

LPOnetin liikevaihto laski hieman, 1,9 %, päätyen 4,443 miljoonaan euroon. Taustalla on strategian mukainen vanhojen verkkojen alasajo, jonka mukaisesti palvelut vanhassa lankapuhelin- sekä kaapeliverkossa lopetettiin. Koko LPOnetin verkkoinfra on nyt valokuitua.

Liiketulos sen sijaan parani 32 % ja oli 437 tuhatta euroa. Hyvä kehitys on osaksi tulosta toiminnan kehittämisestä, mutta osa säästöistä tuli myös vuoden aikana tapahtuneesta henkilöstön vaihtuvuudesta. Tilikauden tulos oli 58 tuhatta euroa.

LPOnet investoi vuoden aikana lähes 1,1 miljoonaa euroa, ja valtaosan siitä valokuituverkkoon.

 


Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja IT-palveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin, laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, puhelin (019) 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, gustaf.forsberg@lponet.fi

LPOnet on siirtynyt kokonaan valokuituun, kun viimeisetkin kupariverkossa toimineet ADSL-liittymät on suljettu

MEDIATIEDOTE 9.12.2019

LPOnet siirtynyt kokonaan valokuituun

Vuodesta 1931 alkanut kuparijohdinpohjainen puhelinverkkotoiminta on LPOnetin
osalta täysin ohi, kun viimeisetkin kupariverkossa toimineet ADSL-liittymät on suljettu
syksyllä 2019 ja kaikki LPOnetin liittymät on siirretty valokuituverkkoon.

Määrätietoinen tavoite uudistua

LPOnet teki vuonna 2007 päätöksen uudistaa koko lankapuhelinverkkonsa
valokuidulla. Kyse oli merkittävästä investoinnista alueen kilpailukykyyn ja yhtiö on
sen jälkeen määrätietoisesti edistänyt valokuituverkon rakentamista ja palveluiden
tarjontaa. Tavoitteena on ollut, että yhtiön koko verkkoinfra on valokuitua vuoteen
2020 mennessä. ”Tietääkseni olemme ensimmäinen perinteinen puhelinyhtiö
maailmassa, joka on tehnyt tämän transformaation ja täysin luopunut vanhasta
kupariverkosta ”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg.

Kotien ja yritysten laajakaistakäyttö edellyttää valokuituliittymiä

Valokuitu on ylivoimaisesti paras kotien ja yritysten tietoliikenneyhteyksien teknologia
sen toimintavarmuuden, nopeuden sekä käytännössä rajattoman kapasiteetin
ansiosta. ”Jo tänään asiakkaat haluavat 1 gigan liittymiä ja muutaman vuoden päästä
kodit hankkivat jo 10 gigan liittymiä”, toteaa Gustaf Forsberg. ”Pelkkä satojen
megojen teknologia ei tänään enää riitä ja yhden gigan teknologiatkin ovat muutaman
vuoden kuluttua auttamattomasti liian hitaita”, hän jatkaa. Kotien ja yritysten liittyminä
valokuitu on myös ainoa teknologia, joka pystyy siirtämään koko sen datamäärän
mitä kuluttajat ja yritykset tänä päivänä käyttävät ja datamäärien yhä kasvaessa
valokuitu vahvistaa asemaansa kotien ja yritysten liittyminä entisestään.

Valokuidun saatavuus on kilpailutekijä kaupunkien ja kuntien välillä

LPOnet on valokuituverkon rakentamisellaan investoinut alueen kilpailukykyyn
perinteisen toimialueensa Loviisan lisäksi laajasti Itä-Uudellamaalla.
Valokuidun ylivoimaisuus kotien ja yritysten laajakaistaliittyminä nähdään maailmalla
jo merkittävänä kilpailutekijänä. Siinä missä maat kilpailevat keskenään kärkisijoista
teknologisessa kehityksessä, kilpailevat keskenään myös kaupungit ja kunnat
Suomessa asukkaista ja yrityksistä. Laaja valokuitusaatavuus on tässä merkittävä
tekijä ja tältä osin LPOnetin toimialue on Suomen kärkikastia. ”Haluamme omalta
osaltamme tehdä Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää”,
summeeraa Gustaf Forsberg.


Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja ITpalveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin,laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan
paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, puhelin (019) 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, sposti gustaf.forsberg@lponet.fi

LPOnet laajentaa tietokoneiden ja älylaitteiden huolto-, tuki- ja asennuspalveluiden tarjontaa yhteistyössä IT-Avun kanssa

MEDIATIEDOTE 30.9.2019

LPOnet laajentaa tietokoneiden ja älylaitteiden huolto-,
tuki- ja asennuspalveluiden tarjontaa yhteistyössä IT-Avun
kanssa.

LPOnet ja IT-Apu ovat solmineet yhteistyösopimuksen tietokoneiden ja älylaitteidenhuolto-, tuki- ja asennuspalveluiden tarjoamisesta LPOnetin asiakkaille. IT-Apu tuottaa mainittuja palveluita LPOnetin alihankkijana uudella konseptilla. Palvelut kattavat aluksi tietokoneiden ja älylaitteiden käyttöönottoja, laite- ja ohjelmistoasennuksia sekä erilaisia huoltotöitä. ”Olemme iloisia, että voimme nyt tarjota laajempia tietokoneiden ja erilaisten äly- ja digilaitteiden tukipalveluita asiakkaillemme”, toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne. Laitteen voi tuoda LPOnetin asiakaspalvelupisteeseen Loviisassa tai Porvoossa, tai vaihtoehtoisesti asiantuntijan voi tilata kotikäynnille Loviisan ja Porvoon alueella. IT-Apu on uudenlainen alustatalouden yritys, joka tarjoaa monipuolisia IT-palveluita Itä-Uudellamaalla. Yritys voitti Uplift 2018 kilpailun Porvoossa.


Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja ITpalveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin,laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi
merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan
paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustaf Forsberg, puhelin (019) 505 8250, matkapuhelin 044 505 8250, sposti gustaf.forsberg@lponet.fi