Loviisan maahanmuuttajalapsille jaettiin turvalliset heijastinreput 9.5.

Mediatiedote 9.5.2023

Loviisan kaupunki on profiloitunut lapsiystävällisenä ja yritysmyönteisenä kuntana. Tämä näkyy arjessa usealla tavalla. Viimeisin esimerkki tästä on yhteistyö paikallisen, asiakasomisteisen tietoliikenneoperaattorin LPOnet Oskn kanssa. Kaupungin kouluista tiedusteltiin LPOnetiltä, olisiko mahdollista yhteistyössä järjestää turvallisia heijastinreppuja Loviisan kaikille kouluikäisille maahanmuuttajalapsille. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on reilut 60 oppilasta mm. Ukrainasta ja Afganistanista. Tiistaina 9.5.2023 LPOnet lahjoitti kaikille näille koululaisille laadukkaita heijastinreppuja.

”Nämä reput tulevat olemaan hyödyksi lapsille ja nuorille, erityisesti syksyn pimeinä aikoina. Teemme mielellään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, kun on kyse vilpittömästä hyväntekeväisyydestä, kuten LPOnetin kanssa”, kertoo Harjunrinteen koulun rehtori Laura Tenhunen.

”LPOnet Osk:lla on oma vastuullisuusohjelma ja esimerkiksi tämän yhteistyön kautta voimme omalta osaltamme kantaa vastuuta ja auttaa maahanmuuttajalapsia Loviisassa, sanoo myyntijohtaja Mats Åminne LPOnet Osk:lta.”


Kuvassa iloisia ilmeitä maahanmuuttajaoppilailla. Kuvassa osa yhteensä noin 65 maahanmuuttajaoppilaasta, rehtori Laura Tenhunen sekä LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne.

Valokuituliittymän hiilidioksidipäästöt ovat puoli promillea keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä

Mediatiedote 22.3.2023

 

LPOnet laski yhdessä Finnet-liiton sekä muiden valokuitutoimijoiden kanssa valokuidun hiilijalanjäljen. Tutkimus teetettiin Green Carbon -tutkimustalolla.

Finnet-liiton juuri julkaiseman ympäristötutkimuksen mukaan valokuituverkon rakentamisesta ja käyttämisestä syntyvä vuotuinen hiilidioksidipäästömäärä per kotitalous (5,48 kg) vastaa noin puolen promillen osuutta keskiverron suomalaisen hiilijalanjäljestä. Sitra on arvioinut keskiverron suomalaisen kokonaishiilijalanjäljeksi 10 300 kg hiilidioksidia vuodessa.

Kotitalouden valokuituliittymän vuotuinen päästömäärä vastaa esimerkiksi noin 35 kilometrin autoilun hiilidioksidipäästöjä polttomoottorikäyttöisellä autolla (keskimääräiset auton päästöt Sitran arviosta).

– Moni haluaa nykyään tehdä pieniä muutoksia, joiden avulla voi elää hieman vastuullisemmin ja vähäpäästöisemmin. Valokuidun valinta on helpoin tapa varmistaa luotettava verkkoyhteys ja vähentää osaltaan esimerkiksi tarpeetonta ajelua, toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne.

 

Tutkitusti tyytyväiset valokuitukäyttäjät arvostavat valokuidun ympäristöystävällisyyttä

 

Finnet-liiton loppuvuodesta 2022 teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisista valokuidun käyttäjistä 95 prosenttia on tyytyväisiä kotinsa internetyhteyteen. Mobiilikäyttäjistä tyytyväisiä oli 47 prosenttia. Internetyhteyden valinnassa tärkeimpiä kriteereitä ovat toimintavarmuus, hinta ja nopeus. Valokuidun käyttäjät ovat kaikilla näillä mittareilla tyytyväisimpiä.

Edellä mainitun tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisista pitää jo nyt valokuitua ympäristöystävällisenä valintana. Kolmannes suomalaisista haluaisi kuitenkin saada lisätietoa tietoliikenneyhteyden ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällisyys kiinnostaa erityisesti nuoria aikuisia. Lähes puolet, eli 44 prosenttia 18–29-vuotiaista haluaisi lisätietoa internetyhteyksien ympäristöystävällisyydestä.

 

Valokuitu on energiaystävällisin vaihtoehto

 

Sähkönkulutuksesta on olemassa Traficomin laatima tutkimus, jonka mukaan mobiiliyhteyksien sähkönkulutus on reilusti yli kaksinkertainen kiinteisiin yhteyksiin verrattuna. Valokuituun verrattuna ero on vielä suurempi.

– On myös tärkeää ymmärtää, että kun tiedonsiirron määrä jatkuvasti kasvaa, myös sähkönkulutus kasvaa. Tiedonsiirron kasvaminen nostaa huomattavasti enemmän mobiiliverkkojen sähkönkulutusta, kertoo LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Nyt laaditun laskelman hiilijalanjälki huomioi valokuituverkon elinkaariset päästöt raaka-aineiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja hävityksestä.

 

LPOnet panostaa vahvasti Vastuullisuuteen

 

Osuuskuntamuotoinen LPOnet on päättänyt myös panostaa oman Vastuullisuutensa kehittämiseen määrätietoisesti.

– Olemme aloittaneet ympäristöasiat keskeisesti sisältävän LPOnetin Vastuullisuusohjelman rakentamisen ja tavoitteena on sertifioida ohjelmamme vielä tämän vuoden aikana. Haluamme osaltamme olla esimerkillinen toimija myös vastuullisuudessa ja vähentää merkittävästi omaa hiilijalanjälkeämme, kertoo Ilari Anttila.

 

LISÄTIETOJA

Finnet-liitto teetti Vastakaiku-tutkimusyhtiöllä kuluttajatutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä joulukuussa 2022. Kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia kyselyssä oli 1 000.

Tietoa päästölaskennasta

Finnet-liitto ry jäsenineen sekä Valokuitunen Oy ja Valoo (Adola Oy) teettivät hiilijalanjälkilaskelman Green Carbon -tutkimusyhtiöllä talvella 2022 – 2023. Green Carbon laski päästöt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. GHG-protokolla on kansainvälisesti laajimmin käytetty viitekehys hiilijalanjäljen laskemiseen. Laskenta voidaan tehdä yritystasolla, yksittäisille tuotteille tai palveluille. GHG-protokollaa suositellaan sen kriteerien laajuuden ja kansainvälisen tunnustuksen vuoksi. Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset.

Valokuituverkon hiilijalanjälkilaskenta valmistui vuonna 2023. Laskenta on suoritettu vuoden 2021 tietojen pohjalta laskettujen keskiarvojen perusteella.

Laskennassa huomioitu valokuituverkko koostuu runkoverkosta, paikallis- ja alueverkosta sekä liityntäverkosta, mukaan lukien tilaajayhteydet. Laskennassa yksi yksikkö on yhden kotitalouden osuus valokuituverkosta ja yhden teratavun osuus valokuituverkossa siirretystä datamäärästä. Laskennan yksikkö sisältää kaapelit, laitetilat sekä verkkolaitteet. Laskennassa valokuituverkon elinkaaren pituutena on käytetty 50 vuotta, vaikka todellinen elinkaaren pituus saattaa olla pidempi.

Loppukäyttäjän päätelaitteita (älypuhelin, tietokone, televisio yms.) ei ole huomioitu laskennassa.

Lisätietoa:

Sitra, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

Henkilöliikennetutkimus 2016

Traficomin tutkimus virrankulutuksesta

Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä

 

LPOnetin tilinpäätös 2022 – haasteellisen kevään jälkeen myynnissä ja asennuksissa kirittiin, asiakastyytyväisyys mittaushistorian korkein

Mediatiedote 8.3.2023

 

Ennätyksellisen asennusvuoden 2021 jälkeen kevät 2022 oli hiljaista aikaa kuituliittymien asennuksissa ja muutenkin kevään aikana kohdattiin erilaisia haasteita kovenevan kilpailun, toimihenkilölakon sekä Ukrainan sodan pahentaman komponenttipulan vuoksi. Kesän ja syksyn aikana saatiin niin myynti- kuin asennusmäärätkin kasvuun. Vuoden 2022 lopussa yhtiö sopi Aamos Group Oy:n kanssa liiketoimintakaupan, jonka myötä Aamos Groupin ICT-toiminnot siirtyivät 1.2.2023 alkaen LPOnetiin vauhdittaen edelleen ICT-palvelujen kasvua.

Koko henkilöstö osallistui vuoden 2022 aikana yhtiön uuden strategian ja arvojen määrittelyyn. Vuoden aikana saavutettiin erinomaiset tulokset niin asiakastyytyväisyyttä (Taloustutkimus, NPS 59) kuin henkilöstön tyytyväisyyttäkin mittaavissa tutkimuksissa (Elo, eNPS 50).

Vuoden alun haasteista huolimatta LPOnetin liikevaihto pysyi lähes ennallaan vuonna 2022 ollen edelleen 4,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 1,0 %, edellisvuoteen verrattuna.  Valokuituliittymät ja –palvelut kasvavat vakaasti, mutta vuoden 2021 poikkeuksellisen isot asennusmäärät näkyivät 2022 vähentyneinä asennustuottoina. Myös vuokratuotot muille operaattoreille vähenivät operaattorien keskittäessä toimintojaan. ICT-palvelujen tuotot olivat vielä vuonna 2022 marginaalisia, mutta ovat kasvamassa nopeasti. Valokuituliittymiä asennettiin yli 400 liittymää ja vuodelle 2023 ja 2024 oli vuoden lopussa yli 400 liittymän tilauskanta. Näin vuoteen 2023 yhtiö jatkaa merkittävästi paremmalla tilauskannalla kuin vuosi sitten.

Liiketulos laski 53,4 % päätyen 164 tuhanteen euroon, mikä oli kuitenkin suunniteltua parempi liiketulos. Liikevoittoa pienensivät vähentyneiden tuottojen (liikevaihto ja satunnaiset tuotot) lisäksi, vuosien ajan tehdyistä merkittävistä investoinneista kasvanut poistokuorma sekä kustannusten kasvu. Energian hinta, kiinteistöjen ja ajoneuvojen kulut sekä IT-kulut kasvoivat erityisesti. Liiketulokseen vaikutti myös ennakoidusti koventunut kilpailu sekä panostus ICT-palveluihin, joiden tuotot eivät vielä vuonna 2022 realisoituneet suhteessa kuluihin.

LPOnet investoi vuonna 2022 yli 1,8 miljoonaa euroa, lähes yksinomaan valokuituverkon rakentamiseen.

 

LPOnetin verkossa yli 6 700 valokuitutaloutta ja -yritystä

 

Valokuituliittymien kysyntä jatkui vakaana. Uudet valokuitutoimijat ovat lisänneet yleistä ymmärrystä valokuidun eduista suhteessa mobiiliratkaisuihin, ja samalla kiristäneet kilpailua LPOnetin toiminta-alueella. Valokuituliittymien määrä kasvoi 7 % ja vuoden lopussa LPOnetillä oli jo yli 6 750 valokuituverkon liittymää.

 

Asiakasomistajuus yhä tärkeämpi etu – myös yrityksille

 

Asiakasomisteisen osuuskunnan tärkeimpiin mittareihin kuuluvan jäsenmäärän kasvu jatkui sekin vakaana vuonna 2022. Jäsenmäärää kasvattaa valokuituverkon laajentuminen, uuden liittymän ostajien liittyessä lähes poikkeuksetta jäseneksi. Vuonna 2022 LPOnet alkoi tarjota myös yritysomistajilleen jäsenetuja, ja nämä saivatkin yrityksiltä heti hyvän vastaanoton.

”Osuuskunnan lisäarvo jäsenille kiteytyy hyvin myönnettyjen jäsenalennuksien kasvavana suuruutena. Tarkoitus ei ole osakeyhtiön tapaan maksimoida voittoa, vaan tarjota asiakasomistajillemme yhä parempia palveluja ja etuja omistajuudesta. Tämä yhdistettynä tutkitusti erinomaiseen asiakastyytyväisyyteen osoittaa, että paikallinen oma osuuskunta palvelee paremmin ja tehokkaammin.”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana ennätykselliset 399 tuhatta euroa.

Jäsenmäärä kasvoi 6 % ollen vuoden lopussa lähes 5 300. Osuuksien määrä kasvoi 4,5 % lähestyen 6 700:n rajaa.

Aamos Group Oy myy ICT-liiketoimintansa paikalliselle LPOnet Osk:lle

Mediatiedote 5.1.2023

 

Aamos Group Oy on yli 20 vuoden ajan valmentanut ihmisiä ura- ja työnhakutaidoissa koko maanlaajuisesti yhteistyössä paikallisten TE-palveluiden kanssa. Lisäksi yhtiö on erityisesti Myrskylän ja Itä-Uudenmaan alueella tarjonnut yritysasiakkaille sekä yksityishenkilöille ICT-palveluita, kuten käyttötukea, Office 365, Webhotelli-, tietoturva ja muita palveluita, sekä tietoteknisten laitteiden myyntiä ja ylläpitoa. Aamos Group on päättänyt keskittyä valmennuspalveluihin ja on siksi myynyt ICT-liiketoimintansa paikalliselle, asiakasomisteiselle tietoliikenneosuuskunnalle LPOnet Osk:lle. ICT-liiketoiminta siirtyy LPOnetille 1.2.2023 alkaen.

”Halusimme varmistaa, että pitkäaikaiset ICT-asiakkaamme saavat myös jatkossa laadukasta ja paikallista palvelua. LPOnet on erinomainen uusi koti nykyasiakkaillemme ja LPOnetin palvelutarjonta vastaa asiakkaidemme nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Samoin asiakkaillemme tutut työntekijämme ja alihankkijamme jatkavat asiakkaiden palvelua entiseen tapaan – myös paikallisesti Myrskylästäkin käsin” sanoo Aamos Groupin omistaja Reijo Korhonen.

”LPOnet Osk:lla on jo ennestään tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita Itä-Uudellamaalla. Viimeisimmän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaamme suosittelevat LPOnetiä noin kolme kertaa enemmän kuin alalla yleensä, NPS 59. Liiketoimintakaupan myötä saamme lisää osaamista alalta sekä voimme paikallisena toimijana palvella vielä paremmin asiakkaita uudessa toimipisteessä Myrskylässä – kunnassa, jossa meillä on jo ennestään valokuituverkon asiakkaita” toteaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne.

 

Paikallinen ICT-palveluiden tarjonta on tärkeä tekijä Myrskylän ja muun Itäuudenmaan alueen yritysten elinvoiman pysyvyydelle ja kasvamiselle

 

”LPOnet on v. 1931 perustettu paikallinen itäuusmaalaisten asiakkaiden omistama osuuskunta ja markkinajohtaja valokuituliittymissä. Tavoitteemme on ensisijaisesti tarjota parhaimmat palvelut asiakkaillemme, ei voittoa sijoittajille. Alueen elinvoima on vahvasti riippuvainen paikallisten asukkaiden ja yritysten menestyksestä. Yhä monimutkaisemmaksi tulevan tietotekniikan kanssa pärjäämiseksi LPOnet onkin käynnistänyt ICT-palveluiden kehittämisen ja tarjoamisen alueella. Tämän liiketoimintakaupan myötä vahvistamme entisestään osaamistamme ja kykyämme palvella asiakkaitamme koko Itä-Uudellamaalla ja miksei laajemminkin etäpalveluiden myötä. Teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa Itä-Uudestamaasta parhaimman digiajan alueen asua ja yrittää” kertoo toimitusjohtaja Ilari Anttila.

 

Kirnujen Asunnot Oy Askolassa ja LPOnet Osk Anl yhteistyösopimukseen laajakaistapalveluista

Mediatiedote 20.12.2022

 

Askolassa Kirnujen Asunnot Oy on toteuttanut julkisen tarjouskilpailun laajakaistapalveluista. Sopimus koskee 95 asuntoa, 9 kohteessa, jotka sijaitsevat Askolan kunnassa kirkonkylässä ja Monninkylässä. Itäuusmaalaisten asiakkaiden omistama LPOnet Osk Anl tarjoaa yhteistyösopimuksen myötä Kirnujen Asunnot Oy:n asukkaille mm. laadukkaita laajakaistapalveluita huippumodernissa valokuituverkossa. Näin LPOnetin valokuituverkko laajenee edelleen Askolassa. Keväällä 2022 LPOnet teki rakennuspäätöksen Askolan kirkonkylälle ja nyt myös Monninkylän alueelle tullaan rakentamaan valokuituverkkoa.

”Askolassa ollaan innostuneita tekemään kunnasta moderni valokuitualue yhdessä LPOnetin kanssa. Asiakkaat arvostavat paikallista asiakaspalvelua ja kysyntä toimintavarmoille valokuituverkon netti- ja tv-palveluille kasvaa jatkuvasti. Kymmenien jo rakennettujen alueiden lisäksi meillä on uusia alueita rakenteilla tai myynnissä ja verkon laajennuksia suunnitellaan koko ajan lisää koko Itä-Uudellamaalla”, kertoo kiinteistöratkaisujen myynnistä vastaava Stefan Sjöholm LPOnetin panoksista.

”LPOnet tarjoaa erinomaiset palvelut asukkaillemme ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että valokuituhanke etenee Askolassa,” toteaa Kirnujen Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Antti Leivonen.

 

Asiakkaiden omistama LPOnet tekee Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää

 

”LPOnet on v. 1931 perustettu paikallinen itäuusmaalaisten asiakkaiden omistama osuuskunta. Tavoitteemme on ensisijaisesti tarjota parhaimmat palvelut asiakkaille, ei voittoa sijoittajille. Vuodesta 2008 alkaen olemme investoineet yli 20 miljoonaa euroa alueemme valokuituinfraan ja elinvoimaan. LPOnetin joukkoon on liittynyt jo noin 7000 kuituasiakasta koko Itä-Uudellamaalla ja näin LPOnet on alueen markkinajohtaja valokuituliittymissä” toteaa toimitusjohtaja Ilari Anttila.

 


Kuvassa vasemmalta: Antti Leivonen (Kirnujen Asunnot TJ/Isännöitsijä), Irina Salojoki (Kirnujen Asunnot pj), Stefan Sjöholm (LPOnet, kiinteistöratkaisumyynti) ja Ilari Anttila (LPOnet, TJ).

Mediatiedote: LPOnetin valokuituverkko laajentuu Porvoossa koko Kevätkummun alueelle

Myös uusia alueita valmistuu koko ajan

 

Suuren kysynnän vuoksi paikallinen asiakkaiden omistama LPOnet Osk teki rakennuspäätöksen valokuituverkosta koko Kevätkummun alueelle. Kaikki alueella asuvat voivat siis nyt tilata LPOnetin valokuituliittymän. Toimitukset alkavat alkusyksystä 2022 ja koko alue on rakennettu viimeistään marraskuussa 2023. Toimitukset tehdään ensimmäisenä sinne, missä on eniten tilauksia lähellä toisiaan.

”Asiakkaat arvostavat paikallista asiakaspalvelua ja kysyntä toimintavarmoille valokuituverkon netti- ja tv-palveluille kasvaa jatkuvasti. Kymmenien jo rakennettujen alueiden lisäksi meillä on uusia alueita rakenteilla tai myynnissä ja verkon laajennuksia suunnitellaan koko ajan lisää koko Itä-Uudellamaalla”, kertoo myyntijohtaja Mats Åminne LPOnetin panostuksista.

Lisätietoa: https://lponet.fi/kuituhankkeet/

 

Asiakkaiden omistama LPOnet tekee Itä-Uudestamaasta parhaan digiajan alueen asua ja yrittää

 

”LPOnet on v1931 perustettu paikallinen Itä-uusmaalaisten asiakkaiden omistama osuuskunta. Tavoite on ensisijaisesti tarjota parhaimmat palvelut asiakkaille, ei voittoa sijoittajille. Vuodesta 2008 alkaen olemme investoineet noin 20 miljoonaa euroa alueemme valokuituinfraan ja elinvoimaan. LPOnetin joukkoon on liittynyt jo noin 6 500 kuituasiakasta koko Itä-Uudellamaalla ja näin LPOnet on alueen markkinajohtaja valokuituliittymissä” toteaa toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Mediatiedote: LPOnetin tilinpäätös – verkossa yli 6300 valokuitutaloutta ja -yritystä

Mediatiedote 15.3.2022

 

90-vuotisjuhlavuonnaan LPOnet jatkoi strategiansa mukaista valokuituverkon laajentamista Loviisassa, Porvoossa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä. Ensimmäiset yritysten ICT-palvelut lanseerattiin ja tavoitteena on kasvattaa osuuskunnan liikevaihtoa yrityssegmentissä. Lähes 15 vuotta osuuskuntaa johtanut Gustaf Forsberg siirtyi uusiin haasteisiin ja hänen tilallaan aloitti joulukuun alussa Ilari Anttila.

LPOnetin liikevaihto kääntyi selvästi nousuun vuonna 2021 ollen 4,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,2 %, edellisvuoteen verrattuna. Kasvu tulee ennen kaikkea vakaasti kasvaneista valokuituliittymistä ja –palveluista sekä 2021 lanseeratuista yritysten ICT –palveluista. Valokuituliittymiä asennettiin ennätysmäärä yli 700 liittymää. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana yli 387 tuhatta euroa.

Liiketulos laski 22,8 % päätyen 351 tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvusta ja alemmista juoksevista kuluista huolimatta liikevoitto aleni pääasiassa johtuen tehdystä ennallistamisvarauksesta käytöstä poistetun kupariverkon ilmajohtojen purkuun liittyen. Operatiivisesti liikevoitto oli vuoden lähes 2020 tasolla. Tilikauden tulos oli 28 tuhatta euroa.

LPOnet investoi vuonna 2021 yli 2,0 miljoonaa euroa, lähes yksinomaan valokuituverkon rakentamiseen.

 

LPOnetin verkossa yli 6300 valokuitutaloutta ja -yritystä

 

Valokuituliittymien kysyntä jatkui hyvänä. Etätöiden jatkuessa ja muuttuessa yhä enemmän pysyväisluonteiseksi valokuituliittymän ylivoimaisuus kodin laajakaistaliittymänä nousi esiin, kun perheessä samanaikaisesti tarvitaan kapasiteettia useampaa Teams-kokousta, paria Zoom-koulutuntia sekä mahdollisesti vielä pienimmän lastenohjelmia varten, ja kaikki hyvälaatuisina ilman pätkimistä.

Valokuituliittymien määrä kasvoi 8 % ja vuoden lopussa LPOnetillä oli jo yli 6300 valokuituverkon liittymää.

 

Asiakasomistajuus yhä tärkeämpi etu

 

Asiakasomisteisen osuuskunnan tärkeimpiin mittareihin kuuluvan jäsenmäärän kasvu kiihtyi edelleen vuonna 2021. Jäsenmäärää kasvattaa valokuituverkon laajentuminen, uuden liittymän ostajien liittyessä lähes poikkeuksetta jäseneksi. ”LPOnet on Itä-Uudenmaan oma paikallinen operaattori. Liittymien tilaajat ovat hienosti oivaltaneet, että liittymällä jäseneksi varmistetaan parhaat edut ja myös paikallisen operaattorin tutkitusti erinomaisen palvelun pysyvyys”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Jäsenmäärä kasvoi yli 7 % ja oli vuoden lopussa lähes 5000. Osuuksien määrä kasvoi reilut 5 % ylittäen 6400:n rajan.

 

Valokuitukaapeli tuodaan tilaajan kiinteistölle odottamaan LPOnetin asentajan käyntiä. Asentaja vetää kaapelin talon sisään kuitupäätelaitteeseen ja kytkee palvelut käyttöön.

LPOnet aloittanut kuituhankkeen Askolassa – kiinnostus ratkaisee valokuituverkon rakentamisen

Paikallisten asiakkaiden omistama tietoliikenneosuuskunta LPOnet on vuodesta 2008 rakentanut valokuituverkkoa ja tarjonnut kuituverkon palveluita Itä-Uudellamaalla. LPOnet on Itä-Uudenmaan markkinajohtaja kuituliittymissä. Tänä päivänä kuituverkko kattaa ison osan Loviisan, Porvoon, Lapinjärven ja Myrskylän alueista.

”Kuituverkkoa on laajennettu kysynnän mukaan viime vuosina lähinnä Porvoossa, ja nyt haluamme antaa Askolan alueen kotitalouksille ja yrityksille mahdollisuuden liittyä kuituverkkoomme”, kertoo LPOnetin toimitusjohtaja Ilari Anttila. ”Askolalaisilta tulleet kyselyt ja toiveet kuituyhteydestä vaikuttivat myös osaltaan hankkeen aloittamiseen”, jatkaa Anttila.

 

Askolan kuituhankkeella innostunut vastaanotto

 

LPOnetin kuituhankkeessa kiinnostus ratkaisee verkon rakentamisen – kun noin puolet alueen kiinteistöistä tilaa kuituliittymän, verkon rakentaminen aloitetaan. Kuituverkkoon liitettyyn omakotitaloon saa nopean laajakaistan lisäksi halutessaan kaapeli-tv:n. Valokuitu on tilattavissa myös taloyhtiöihin ja yrityskiinteistöihin.

”Jo heti hankkeen julkistamisesta lähtien olemme saaneet ilahduttavan paljon yhteydenottoja Askolan suunnalta”, paljastaa LPOnetin myyntijohtaja Mats Åminne. ”Tästä on hyvä jatkaa. Olemme innoissamme ja luottavaisin mielin, että saamme vietyä hankkeen loppuun asti”, Åminne jatkaa. Askolan kuituhankealue kattaa nyt aluksi kirkonkylän ja Monninkylän alueet.

Kartta hankealueesta sekä lisätietoa hankkeista löytyy tästä

 

Etätyöskentely on lisännyt valokuidun kysyntää

 

Valokuidun tarve on selvästi noussut esiin lisääntyneen etätyön ja etäopiskelun seurauksena. ”Ihmiset haluavat yhteyden, joka toimii takuuvarmasti myös silloin, kun kotona aikuiset istuvat videoneuvottelussa ja lapset katsovat samaan aikaan Netflixiä”, toteaa Mats Åminne. ”Mobiiliverkkojen rajallisuuden kodin tai yrityksen laajakaistaliittymänä huomaakin usein juuri videoneuvotteluissa, kun pätkivä ja rakeinen kuva on estänyt videon päällä pitämisen. Kuituliittymässä ei videon käyttö ole mikään ongelma”.

LPOnet aloittaa Sovelton verkko-oppimisympäristön jälleenmyynnin

Mediatiedote 9.11.2021

 

LPOnet ja suomalainen työelämän valmennusyhtiö Sovelto ovat tehneet sopimuksen tarjotakseen palveluna jatkuvaa oppimista LPOnetin asiakkaille. Sovelto Easy -palvelu lisää tuottavuutta ja hyvinvointia auttamalla ihmisiä oppimaan uusia taitoja sujuvasti työn lomassa. Suomalaista oppimispalvelua on kehitetty vuosia yhteistyössä asiakasorganisaatioiden ja käyttäjien kanssa. Se perustuu nano-oppimisideologiaan.

Jälleenmyyntiyhteistyö kattaa koko Sovelto Easy verkko-oppimisympäristön, jossa on koulutusmateriaalia niin perinteisten toimisto-ohjelmien kuten Word, Excel ja Powerpointin, kuin Teamsin ym. työryhmäohjelmistojen oppimiseen. Tämän lisäksi palvelu tarjoaa koulutuksia myös työn hallintaan ja kehittämiseen.

”Olemme huomanneet, että vaikka toimisto-ohjelmistot ovat olleet käytössä pitkään, niitä käytetään erittäin vajaavaisesti. Massiivinen etätyö on lisännyt toimisto-ohjelmistojen hyvän osaamisen merkitystä entisestään ja lisäksi uutena on tullut erittäin suuri tarve työryhmäohjelmistojen osaamisen kehittämiselle. Yritykset jotka panostavat henkilöstönsä osaamiseen tällä saralla ovat tämän ajan voittajia”, toteaa LPOnetin toimitusjohtaja Gustaf Forsberg. ”Yhteistyö antaa meille mahdollisuudet auttaa asiakasyritystemme henkilöstöä kehittymään toimisto-ohjelmistojen käyttäjinä. Tämä parantaa asiakasyritystemme toimintaa huomattavasti, sekä luo parempaa laatua työhön ja lisää näin yritysten kilpailukykyä”, toteaa LPOnetin myyntipäällikkö Jan-Erik Lind ja lisää ”Olen tyytyväinen, että voimme paikallisena toimijana tarjota kustannustehokasta, laajaa ja helppokäyttöistä oppimisympäristöä asiakkaillemme”.

”Kiitos digitalisaation työelämäoppimisen vallankumous ei enää ole vain unelmaa vaan jatkuvan oppimisen ratkaisut ovat kaikkien käytettävissä. Olemme jo muutaman vuoden tehneet yhteistyötä LPOnetin kanssa. He ovat olleet yksi tavoitteellisimmin ja systemaattisimmin oppimisen johtamista ja henkilöstön kehittämistä tekevistä asiakkaistamme. On erittäin hienoa päästä nyt jälleenmyyntisopimuksen myötä tekemään yhteistyötä myös LPOnetin asiakkaiden kanssa. Yhdessä pystymme auttamaan asiakkaita onnistumaan omassa työssään entistä paremmin. Ihmiset arvostavat uusia mahdollisuuksia oppia ja työelämän tulee tarjota niitä kaikille. Oppimispalvelussa varmistetaan, että jokainen saa oppimismatkallaan tarvitsemansa tuen.” sanoo toimitusjohtaja Sanna Varpukari Soveltosta.

 


Sovelto on kansainvälisesti tunnustettu uuden oppimiskulttuurin pioneeri, joka yli 20-vuotisen historiansa aikana on systemaattisesti tutkinut työelämäosaamisen valmentamisen vaikuttavuutta ja uusia keinoja parantaa sitä. Sovelto Easy on kattava kokonaispaketti, jossa yhdellä kuukausimaksulla saa käyttöön viikoittaiset online-tehotreenit kouluttajan vetämänä sekä yli 800 täsmävideon kirjaston itseopiskeluun. Lisäksi palvelussa päivystää O365-asiantuntija.


 

Haluatko kehittää yrityksesi henkilöstön ohjelmisto-osaamista?

Kysy lisää LPOnetin yrityspalvelusta. Voit jättää yhteydenottopyynnön sivulla olevan lomakkeen kautta tai tavoitella puhelimitse tai sähköpostitse.

Mediatiedote: LPOnet nimitti uuden toimitusjohtajan

LPOnetin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Ilari Anttila. Anttila aloittaa tehtävässä 1.12.2021.

LPOnet aloitti uuden toimitusjohtajan haun kesällä, kun nykyinen toimitusjohtaja Gustaf Forsberg ilmoitti eroavansa. ”LPOnet on hyvässä kunnossa ja mielenkiintoisessa vaiheessa oleva osuuskunta, joten meillä oli paljon hyviä hakijoita. Näistä hallitus valitsi yksimielisesti Ilari Anttilan uudeksi toimitusjohtajaksi”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Mats Lobbas.

Ilari Anttila on teleliikennealan sekä organisaatiopsykologian diplomi-insinööri. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä useilla toimialoilla, mukaan lukien teletoimiala. Hän on toiminut toimitusjohtajana useissa yrityksissä, viimeksi EnerKey Oy:ssä, sekä myös yritysvalmentajana. Anttila asuu nykyään Sipoossa.

 


Vuonna 1931 perustettu LPOnet on moderni asiakasomisteinen kuitu-, tietoliikenne- ja ITpalveluosuuskunta, joka itäuusmaalaisena yhtiönä panostaa vahvasti alueen valokuituverkkoihin, laajakaista-, Internet-, TV- ja IT-palveluihin sekä paikalliseen asiakaspalveluun. Yhtiö investoi merkittävästi valokuituverkon rakentamiseen itäisellä Uudellamaalla. Yhtiö palvelee asiakkaitaan paikallisesti asiakaspalvelupisteissään Loviisassa ja Porvoossa. Yhtiö on Finnet-liiton jäsen.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Mats Lobbas, matkapuhelin 050 60 216, s-posti mats.lobbas (at) khartwall.com