LPOnet

LPOnet

Vår mission är att göra Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i

 

LPOnet (officiellt LPOnet Osk Anl) är ett växande andelslag, som ägs av kunderna, alltså ortens invånare och företag. Vi har en lång tradition som ett telefonandelslag, men är en totalt förnyad fibernätsoperatör samt en telekommunikations-, internet-, TV- och ICT-tjänsteerbjudare. Våra rötter sträcker sig till år 1931, då företaget grundades under namnet Lovisa Telefonandelslag.

 

Vi bygger den modernaste teleinfran – optiskt fibernät – på vårt område. Vi erbjuder de bästa telekommunikationstjänsterna och skapar grund för all telekommunikation. Tillsammans med ortens invånare och företag gör vi Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i.

 

 

Den lokala betjänar bättre

 

Undersökningar visar att vi betjänar bättre. Av våra kunder är nio av tio nöjda med tjänsterna och våra kunder rekommenderar oss nästan tre gånger oftare än inom servicebranschen i allmänhet *. Vi är en effektiv och modern operatör, som satsar på den modernaste teknologin, kontinuerliga utvecklingen av tjänsteutbudet och verksamheten, samt i utvecklandet av organisationen och företagets Vinnarkultur.

 

Vi gör Östra Nyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i! Vi är en betydande operatör, som investerar i Östra Nylands konkurrenskraft och i byggandet av telenät.

 

Vi verkar i Lovisa, Borgå, Lappträsk, Mörskom, Askola och Sibbo. Våra kundbetjäningspunkter finns i Lovisa, Borgå och Mörskom.

 

Vi är medlem i Finnet-förbundet https://www.finnet.fi/

 

* Kundnöjdhetsundersökning 2022, Taloustutkimus Oy

TA KONTAKT

Organisation och styrelse

 

 

LPOnets ledningsgrupp

 

I bilden från vänster:

Ilari Anttila
Verkställande direktör
ilari.anttila@lponet.fi
tel. 044 505 8223

Helena Fagerlund
Produktchef
helena.fagerlund@lponet.fi
tel. 044 5058 220

Henri Penttinen
Chef, företagskunder och säljstöd
henri.penttinen@lponet.fi
tel. 044 5058 230

Pirjo Pohjanheimo
Ekonomichef
pirjo.pohjanheimo@lponet.fi
tel. 044 5058 210

Jani Alho
Produktionsdirektör
jani.alho@lponet.fi
tel. 044 505 8217

Hanna Koistinen
Chef, kundbetjäning och konsumentförsäljning
hanna.koistinen@lponet.fi
tel. 044 505 8421

Tommi Mäki
Nätchef
tommi.maki@lponet.fi
tel. 044 505 8228

Mats Åminne 
Direktör, försäljning och marknadsföring
mats.aminne@lponet.fi
tel. 044 505 8211

Styrelsemedlemmar

 

Styrelsemedlemmarna väljs enligt andelslagets stadgar i andelsstämman. Medlemmarnas verksamhetsperiod är tre år.

 

  • Mats Lobbas, ordförande
  • Ylva Pallas, viceordförande
  • Arto Henriksson
  • Johan Nyholm
  • Paavo Sistola
  • Anne Vanhala
  • Tatu Ylönen

Bokslut 1.1.-31.12.2022

 

Bokslutsdokumenten:

 

 

Översikt över verksamheten 2022.

 

LPOnets historia

 

LPOnets rötter sträcker sig till år 1931, då Lovisa Telefonandelslag grundades. När bolaget grundades, fungerade på orten redan ett annat konkurrerande telefonbolag, Lovisa Telefon & Elektricitets Aktiebolag, grundat år 1888. På den närvarande landsbygden fanns även ett tredje telefonbolag, grundat år 1926, Östra Nylands Telefonandelslag. Konkurrensläget ledde till, att Lovisa år 1931 fick t.o.m. två av landets första moderna automatiserade telefoncentraler. Lovisa var således en föregångare i utvecklingen.

 

LPOnet är föregångare även i dag. LPOnet beslöt år 2007 att bygga ett heltäckande fibernät på sitt traditionella trådtelefonverksamhetsområde. År 2014 offentliggjorde LPOnet  sin plan om att ersätta det gamla trådtelefonnätet helt med fiber före utgången av år 2020. År 2017 upphörde LPOnet med sina trådtelefontjänster, troligtvis som det första traditionella telefonbolaget i världen, och år 2019 har LPOnet överfört hela sin affärsverksamhet på optisk fiber.

 

År 2021 fyllde LPOnet 90 år, och i detta sammanhang publicerade vi på våra nätsidor en återblick på vår historia. Återblicken innehåller bl.a. gamla fotografier och färska videointervjuer. Gå till sidan här.